Referenční příručka IS/STAG


Obsah

I. Portál IS/STAG
O portálu
Co je to portál
Terminologie a navigace
Přihlášení a bezpečnost
Nápověda a řešení problémů
Pokusný DEMO portál
Důležité adresy
Prohlášení o přístupnosti
Doplňková nápověda
Vizualizace studia
Vysvětlivky, ikony a barvy
Modulární studium
Omezení zadávání známek
Možnosti tisku
Možnosti exportu
Nastavení přístupu uživatele
Osobní údaje, GDPR
Oznámení
Kalendář uživatele
Přenos dat mezi systémy
Externí uživatelé
Práce s formuláři
Co se jinam nevešlo
Moje studium
Průběh studia
Vizualizace studia
Zbývající povinnosti
Zápis na termíny
Moje údaje
Soubory studenta
Semestrální práce
Předzápis
Grafický předzápis
Kroužkový předzápis
Burza zápisů
Výběr VŠKP
Kvalifikační práce
Kontrola plagiátorství
Praxe
ECTS — výjezdy
ECTS — příjezdy
Hodnocení kvality
Studentské žádosti
Automatické zprávy
Nahlížení do spisu
Upomínky
Aktuality
Moje výuka
Rozvrh a předměty
Vypisování termínů
Zadávání známek
Hromadný e-mail
Semestrální práce
E-learningové systémy
Přehled školitele
Program předmětu
Požadavky na rozvrh
Garant oboru
Témata VŠKP
Hodnocení VŠKP
Praxe
Kvalita výuky
Vyjádření k anketě
B dotazníky
Učitelé předmětu
Výjezdy
Automatické zprávy
Změna hesla
Státnice – podpis a hlasování členů komise
Prohlížení
Schéma aplikace, terminologie
Programy a obory
Předměty
Katedry
Učitelé
Studenti
Zkouškové termíny
Rozvrhové akce
Kvalifikační práce
Předzápisové kroužky
Místnosti
Místnosti — celoročně
Volné místnosti — semestr
Volné místnosti — rok
Kalendář
Průnik časů
Administrátorská příručka
IS/STAG
ECTS — příjezdy
ECTS — výjezdy
Vizualizace studia
Požadavky na rozvrh
Kontrola plagiátorství
Zapisovatel státnic
Grafické přehledy
Poplatky za studium
E-learningové systémy
Parametry STAGu
Studentské žádosti
Porovnávání QRam hodnot
Správa praxí
Podmínky tisku studentů
Posudky VŠKP - nastavení
Využití místností
Židlo-hodiny
Upomínky
Rozpočtové výstupy
Prostupnost studiem
Stavové diagramy
Hromadný e-mail
Reporty
Funkcionality
Přesun výuky
Kvalita výuky
Průběžné výsledky
Zveřejněné výsledky anket
Globální výsledky anket
Výsledky hodnocení služeb
Reakce vedení
Administrace evaluace
Uchazeč
Informace o přijímacím řízení
Statistikách přijímacího řízení
E—přihláška
ECTS — příjezdy
Absolvent
Absolvent
Administrace
Nahrávání dat ze SIMS
II. Webové služby nad IS/STAG
Webové služby nad IS/STAG
Novinky a změny
2022 - Přístupy k informacím
Uživatelské rozhraní
Podporované standardy
Podporované datové formáty
Zabezpečené operace, přihlašování
Ukázkoví klienti
Vyrovnávací paměť
Vazba na externí systémy
2018 - Nové REST rozhraní
III. Editoru rozvrhu
Editor rozvrhu — rozšířená edice
Instalace aplikace
Přihlášení
Popis programu, ovládání
Kolize
Základní principy
Úprava rozvrhu
Kontroly
Tipy a triky
IV. Grafický editor studijních plánů
Editor plánů — demo
Instalace a spuštění
Přihlášení
Popis programu, ovládání
Kontroly
Grafický editor plánů
Instalace a spuštění
Přihlášení
Popis programu, ovládání
Kontroly
V. Nové reporty
Reporty v IS/STAG
Možnosti a vlastnosti
Ovládání aplikace
Správa aplikace
Přijímací řízení
Počty přihlášek podle přijímacích oborů
Počty přihlášek podle specializací/kombinací
Počty přihlášek podle studijních programů
Přihláška ke studiu
Absolvent
DIPSUP - Diploma supplement
DIPLOM
SOSD - Summary of Student’s Data
DOD_OSV - Dodatek k osvědčení
ZAPIS_O_SZZ - Zápis o státní závěrečné zkoušce
Podklad VŠKP
Studenti
Seznam přerušení a ukončení
Potvrzení o studiu
Výkazy
Prvotní import dat pro ÚZIS
Účastníci a absolventi CŽV - výkaz pro MŠMT
Data o výsledcích přijímacího řízení pro MŠMT
VI. Courseware
Courseware ZČU — organizace
O projektu Courseware ZČU
Organizační struktura
Chci stránky v Courseware
Šablona předmětu
Časté otázky a problémy
Novinky v roce 2011
Videonávody
Portlety
Jak používat portál
STAG Informace o předmětu
Textový portlet
Aktuality
Ankety
Portlet pro dokumenty
Vizitka učitele
Obrázek
Galerie
Diskuse
Hlavička předmětu
Kalendář předmětu
Administrace Courseware
Archivace obsahu Courseware
Dashboard novinek
AFS průzkumník
AFS Text
VII. Windows klient IS/STAG
Příručka
Pojmy
Obecné ovládání formulářů
Obecné ovládání tiskových sestav
Změna hesla
Ostatní formuláře a reporty
Parametry IS/STAG
Role
Přijímací řízení
Komise, termíny, studenti na termínu
E-přihlášky
Převod e-přihlášky do přijímacího řízení
Zadání uchazeče po oborech
Zadání uchazeče jednotlivě
Seskupení oborů se stejnými testy
Nastavení parametrů přijímacího řízení
Kopírování přijímacích oborů na nový rok
Kopírování parametrů přijímacích oborů
Hromadné zadávání výsledků ze SŠ
Hromadné zadávání výsledků ze SŠ a testů
Vyplňování výsledků u více uchazečů (menu)
Přidělení rozhodnutí uchazečům
Export/import výsledků
Hromadná korespondence pro e-přihlášky
Hromadná korespondence pro přijímací řízení
Číselník předmětů k přijímacím zkouškám
Tisk přihlášek
Počty přihlášek podle přijímacích oborů
Počty přihlášek podle specializací/kombinací
Počty přihlášek podle studijních programů
Jmenný seznam uchazečů
Přehled přijímacích oborů zapsaných uchazečem
Seznamy uchazečů na termínu (menu)
Uchazeči - kontrola údajů
Adresní štítky dvousloupcově graficky
Data o výsledcích přijímacího řízení pro MŠMT
Pořadí uchazečů podle bodů (menu)
Pořadí uchazečů na kombinaci
Přehled uchazečů podle průměru SŠ
Uchazeči podle abecedy (menu)
Souhrny výsledků (menu)
Seznam odvolání
Absolvent
Převod studentů do modulu Absolvent.
Přidělení čísel (vysvědčení, diplom, archív)
Diplomy a vysvědčení
Komise pro závěrečné zkoušky
Diplomy, vysvědčení - výstup do TEXu
Diplomy 2
Diploma Supplement
Summary of Student Data
Změna vlastníka absolventa
Převod studentů na certifikátové programy
Certifikáty
Přidělování čísla certifikátu a tisk duplikátu.
Certifikáty - výstup do TEXu
Evidence certifikátů
Vysokoškolské kvalifikační práce
Zadání diplomové práce - výstup do TEXu
Zápis o závěr. zkoušce
Zápis o státní záv. zkoušce - výstup do TEXu
Převzetí DP knihovnou
Doplnění údajů o DP knihovnou
Pořadí státnic
Kontrola údajů pro vysvědčení
Kontrola dat pro DS II
Seznam absolventů
Evidence absolventů
Počty absolventů po fakultách, oborech
Počty absolventů podle typu, formy studia
Seznam studentů s jejich kvalif. pracemi
Seznam kvalif. prací předávaných knihovně
Potvrzení o převzetí diplomu
Přehled o vystavených diplomech a vysvědčeních
Celkové výsledky studia
Celkové výsledky studia - graficky
Programy a specializace
Studijní programy a specializace
Kombinace specializací
Číselné řady diplomů a vysvědčení
Oprava specializací
Marketing
Předměty
Předměty
Kopírování předmětů
Kapacity
Program předmětu
Nahrazující předměty
Aktivity
Seznam předmětů katedry
Seznam předmětů stud. programu
Katalog předmětů
Předměty nezařazené do studijních plánů
Předměty - akreditační sestava
Anotace předmětů - výstup do TeXu
Stud. plány
Studijní plány
Kopírování st. plánů
Segmenty st. plánů
Kontrola studijních plánů.
Hrom. korespondence pro akreditaci stud. progr.
Tisk studijních plánů
Rozvrh
Rozvrhové akce
Kopírování rozvrhových akcí
Generování aposteriorních akcí
Kroužky
Kontroly rozvrhových akcí
Změna vyučujícího, místnosti, plánu
Kontrola přiřazení kroužků
Přesun studentů mezi akcemi
Přesun studentů z apost. akcí
Zakázané akce
Jednorázové akce
Přístup k blokacím
Povolování využití místnosti vlastníkem
Budovy - místnosti - inventář
Seznam rozvrhových akcí
Seznam studentů na rozvrhové akci
Rozvrh místnosti - tabulka
Výstup do systému SYPTR
Vstup ze systému SYPTR
Zkoušky
Seznam termínů zkoušek
Předměty - statistika
Stav plnění předmětů
Zadávání zápočtů a známek
Zadávání zápočtů a známek po katedrách
Studenti
Evidenční karta studenta
Studentská konta
Změna programu nebo specializace (menu)
Přidělení kroužku studentům
Zápis akcí skupině studentů.
Odzápis a přesun studentů na akcích
Zápis kroužku skupině studentů
Zápis předmětu skupině studentů
Přesun předmětů mezi os. čísly studenta
Hromadný přesun předmětů a VŠKP
Hromadný zápis a ukončení studia
Převod z přijímaček
Převod ECTS
Studentská karta - výstup do TEXu
Potvrzení o studiu
Výjezdy studentů
Příjezdy studentů
Generování nového akad. roku
Přesun nesplněných předmětů
Ročníkové zápisy
Nostrifikace
Student - info
Kontroly studia
Hromadná korespondence
Kolej (menu)
Zápisové listy (menu)
Kontrola po 1. semestru
Počty studentů (menu)
Seznam studentů s osobními údaji
Seznam studentů obecný
Adresní štítky dvousloupcově graficky
Seznam přerušení a ukončení
Studenti s uznanou dobou rodičovství
Průběh studia
Kontroly studia - sestava
Přehled studií
Katalogy (menu)
Matrika (menu)
Předzápis (menu)
Výpis studentů podle průměru (stipendia, ...)
Docházka studentů na předměty
Docházkový list
Platby
Předpisy plateb - přiřazení st. prog./příj. oborů
Předpisy plateb - přiřazení studentů/uchazečů
Pohledávky a závazky studenta/uchazeče
Kopírování předpisů
Platby a jejich rekapitulace
Hromadné příkazy bance
Studenti/Uchazeči na platebním předpisu
Pohledávky a závazky studenta
Systém
Správa uživatelů
Správa domén
Parametry STAGu
Spisová služba - podací deník
Spisová služba - nastavení
Nastavení předzápisu
Matrika
Zpracování hlášení pro VZP
Správa už. profilů
Audit - administrace
Uživatelské menu
RUIAN
Stavové diagramy - stavy a jejich přechody
Typ žádosti
Správa souborů
Nastavení požadavků na rozvrh
Nastavení QRAM
Orion - vazby
Správa e_mail konta
Typy komentářů
Zápis do kalendáře
Časové řady
Číselníky (menu)
Správa aplikace (menu)
VIII. IS/STAG - Systémová příručka
Příručka
Audit
Domény
Enterprise x Standard edition
Kontrola verzování
Maska osobního čísla
Možnosti nastavení předzápisu
Nastavení ACL
Nastavení odesílání pošty
Oracle 11g
Oracle 12c
Přístupová práva
Správa uživatelských kont
Systémová nastavení
Trasování
Zápočet před zkouškou
Popis rolí IS/STAG2
Popis tabulek
Donátoři mobilit
E-Státnice - člen komise a jeho hodnocení
Evaluace - podmíněnost otázek
Finanční zdroje donátora přiřazené k výběrovému řízení mobility
Hodnotitelé pozice v organizacích místa praxe
Jaké informace jsou u výběrového řízení mobility požadovány
Jaké soubory jsou u výběrového řízení mobility požadovány
Který metodik za určitou aprobaci odsouhlasil splnění praxe
Meziinstitucionální smlouvy mobility
Podmínky meziinstitucionální smlouvy mobility
Podstatné informace uváděné u meziinstitucionální smlouvy mobility
Posudky VŠKP - hodnoty položek hodnocené hodnotitelem
Posudky VŠKP - možné hodnoty položek pracoviště
Posudky VŠKP - vybrané položky pracoviště
Pozice v organizacích místa praxe
Pozice v organizacích místa praxe u dané praxe
Pozice v organizacích u praxe
Pracoviště uváděná u meziinstitucionální smlouvy mobility
Pro joint-degree studium absolventa
Pro koho je výběrové řízení určeno
Přihláška výběrového řízení mobility
Příjezdy zaměstnanců
Přiřazená pracoviště k podmínkám meziinstitucionální smlouvy mobility
Sledování časového období. kdy student mobilitu vykonává virtuálně
Společné systémové tabulky
Státy zařazené do zóny pro program financování mobilit
Studenti na termínu pozice v organizacích praxe
Šablony pracoviště
Tabulka aprobací, ve které je možné na škole dělat praxi
Tabulka firem či škol, kde se praxe může konat
Tabulka IS/STAG2
Tabulka IS/STAG2 - GDPR
Tabulka, kde student navrhuje firmu či školu, kde se praxe může konat
Tabulka míst (firem či škol), kde se praxe koná
Tabulka mobilit
Tabulka modulu absolvent
Tabulka modulu Epřihláška
Tabulka modulu evaluace2
Tabulka modulu hromadné korespondence
Tabulka modulu pohledávky a závazky
Tabulka modulu praxe
Tabulka modulu přijímačky
Tabulka partnerů oboru, se kterými je realizováno joint-degree
Tabulka portletu přesunu výuky
Tabulka praxí (pedagogických i dalších)
Tabulka pro zaznamenání šablon oslovujících emailů pro absolventy s žádostí o vstup do klubu absolventů
Tabulka předmětů přiřazených k praxi
Tabulka správců praxe - mohou praxi editovat
Tabulka typů souborů přiřazených k praxi
Tabulka, určující kdo je metodik za jednotlivé aprobace
Termíny konání pro pozice v organizacích místa praxe
Typy šablon pracoviště
Výběrová řízení mobilit
Výjezdy zaměstnanců
Vyplněné požadované informace k přihlášce výběrového řízení mobility
Vyplněné požadované soubory k přihlášce výběrového řízení mobility
Zdroje financování mobilit poskytnuté donátory
Zóny států pro program financování mobilit
Popis domén
IX. Dalších portálové aplikace
Nápověda dalších portálových aplikací
Akce
Portálový rozcestník
Slovník
Přijímačky
Studijní plány
Předměty
Průměry
Rozvrh
Zkratky
ECTS list