Upomínky — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází

Aplikace slouží k automatickému zasílání zpráv, které připomínají nebo upozorňují na nějakou skutečnost. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložkách IS/STAG a Moje studium, na podstránce Upomínky. Aplikaci tvoří jeden portlet.

Vzhled aplikace

Obrázek 491. Vzhled aplikace.