Zveřejněné výsledky anket — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Zobrazení výsledků studentského hodnocení kvality výuky zveřejněných předmětů. Kromě četnosti jednotlivých odpovědí a statistik zobrazuje aplikace neanonymní připomínky od studentů a komentáře vyučujících, kteří reagovali na hodnocení předmětu, rozvrhových akcí i připomínek. Reakce vyučující mohou zadávat v části Moje výuka > Kvalita výuky, kde také uvidí anonymní připomínky.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 556. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikaci tvoří portlet 'Evaluace — Statistiky', který má v editačním režimu nastavenu volbu 'Podrobné statistiky'.

  • Portlet Evaluace — statistiky: slouží k zobrazení podrobných výsledků hodnocení kvality výuky v jednotlivých již uskutečněných anket. V editačním režimu tohoto portletu je pro zobrazování globálních výsledků nutné zvolit volbu Podrobné statistiky (mód 'normal') — statistiky anket SHK až na úroveň RA..