Zápis předmětu skupině studentů (ES0140)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k hromadnému zápisu předmětů vybrané skupině studentů.

Ovládání

Pro výběr studentů pro hromadný zápis předmětu popř. rozvrhové akce můžeme zvolit záložku Fakulta, záložku Studijní program nebo Studijní plán. Předmět pak můžeme zapisovat studentům např. celé fakulty, určitého typu studia, formy, studijního programu nebo studijního plánu. Podle zvoleného výběru se v bloku Studenti zobrazí odpovídající studenti. V bloku Předměty zadáme příslušný předmět. Pokud zvolíme záložku Studijní plán zobrazí se studenti zapsaní na tomto plánu a v bloku Předměty všechny předměty tohoto plánu. Pro výběr studentů je možné použít omezující kriterium na ročník, kombinaci, kterou mají zapsanou a na předmět, který již mají zapsaný v daném semestru.

Jakmile zaškrtneme předmět, který má být studentům zapsán, proběhne kontrola a záznamy studentů, kteří již předmět zapsaný mají, se podbarví žlutě. V položce statut bude hodnota, s jakým statutem má student předmět zapsán. zároveň se podbarví fialově studenti, kteří na základě výsledků z kurzu Moodle neprošli pro zvolený předmět rozřazovacím testem.

Studenty, kterým chceme zapisovat předměty můžeme zaškrtnout jednotlivě nebo všechny nezapsané pomocí tlačítka Označ nezapsané.

Po stisknutí tlačítka Zapsat se předmět zapíše všem vybraným studentům, kteří jej nemají zapsaný. Předměty se zapisují se statutem uvedeným v příslušném studijním plánu studenta. Pokud student předmět ve svém studijním plánu nemá, zapíše se se statutem C. Po stisknutí tlačítka Odepsat se označeným studentům zvolený předmět odepíše.

Pokud neexistuje pro daný předmět rozvrh, zapíší se studenti jen na předmět, tedy pouze do tabulky ZNAMKY.

Pokud pro zvolený předmět rozvrh existuje, zapíší se studenti na rozvrhové akce, tedy do tabulek ZNAMKY i ZAPISY. Má-li předmět přednášku i cvičení (popř. seminář) zapíší se na obě akce. Pokud nelze studenty jednoznačně na nějakou rozvrhovou akci zapsat, vytvoří se automaticky pro daný předmět a typ akce aposteriorní akce. To se stane v případě, že plán rozvrhové akce je menší, než počet studentů, které je na ní potřeba zapsat, nebo pro jeden typ akce (přednáška, cvičení, seminář) je vypsána více než jedna rozvrhová akce.

Formulář je určen pouze pro zápis předmětů zařazených v některém segmentu studijních plánů. Nezařazené předměty hromadně zapisovat nelze.

Poznámky

Kontroly na úrovni DB triggerů
  • DB trigger TR_ZNAM_BRIUD hlídá, zda již nemá student ukončené studium a konzistenci roků varianty předmětu a roku platnosti studenta.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka