Zápis kroužku skupině studentů (ES0120)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář je určen pro zápis kroužku a tím současně všech rozvrhových akcí příslušných k uvedenému kroužku skupině studentů. Přesněji - pro zápis kódu kroužku, kterým je určitá skupina rozvrhových akcí označena.

Ovládání

Pro výběr studentů pro zápis kroužku můžeme zvolit záložku Fakulta, záložku Studijní program, Kombinace nebo Studijní plán. Kroužek pak můžeme zapsat studentům např. celé fakulty, určitého typu studia, formy, studijního programu, kombinace, nebo studijního plánu. Podle zvoleného výběru se v bloku Studenti zobrazí odpovídající studenti. Podle výběrového kriteria v horní části tohoto bloku se zobrazí buď studenti, kteří ještě nemají přiřazený kroužek, nebo naopak studenti, kteří již mají nějaký kroužek zapsán, nebo všichni studenti. Zaškrtnutím políčka u studenta vybereme studenty, kterým chceme kroužek zapsat popř. můžeme pomocí tlačítka Vyber všechny vybrat pro zápis kroužku všechny studenty.

V bloku Kroužky v pravé části obrazovky vybereme kroužek, který chceme studentům zapsat. Při zápisu kroužku se provádí zápis všech rozvrhových akcí příslušného kroužku najednou. Při zápisu je možné určit semestr, jehož předměty se zapíšou. Pokud dochází ke změně kroužku, jsou vždy odzapsány všechny akce původního kroužku a zapsány akce nového kroužku pro vybraný semestr. Vlastní zápis nebo zrušení zápisu proběhne po stisknutí tlačítka Zápis nebo Odepsání.

Pod záložkou Seznam akcí pro kroužek se informativně vypíše seznam rozvrhových akcí pro zvolený kroužek.

Po zvolení kroužku pro zápis se nejprve provede kontrola všech rozvrhových akcí kroužku. Pokud některá akce není v pořadku a studentům by se předmět nezapsal, automaticky se přepne na záložku Chyby ra kroužku s výpisem všech těchto předmětů a textovou zprávou o jakou chybu se jedná. Pokud se nezapíší kroužky všem označeným studentům a důvodem je buď vyčerpaná kapacita předmětu nebo obsazená rozvrhová akce vypíší se pod záložkou Chyby kapacit, obsazení informace o tom, který předmět a proč nebylo možno zapsat. Ostatní chyby při zápisu jednotlivých studentů se vypíší na záložce Nezapsáno.

Poznámky

 

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka