Výjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží školním ECTS koordinátorům ke správě studentských krátkodobých výjezdů prostřednictvím ECTS. Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o vlastní studenty, kteří vyjíždějí na krátkodobý pobyt na jinou školu. V aplikaci lze zároveň také vypisovat a spravovat nabídky výjezdů a spravovat přihlášky studentů k těmto nabídkám výjezdů.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 346. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Přístup k aplikaci, uživatelské role

K aplikaci mají přístup pouze uživatelé s rolemi ECTS koordinátor instituce nebo ECTS koordinátor fakulty. Zatímco fakultní koordinátor může spravovat pouze výjezdy příslušející k jeho fakultě, institucionální koordinátor může spravovat výjezdy všechny. Dále má k aplikaci přístup i role Administrátor Pro přepnutí na příslušnou roli je třeba použít portlet Informace o učiteli v horní části stránky:

Výběr role

Obrázek 347. Výběr role.