Přehled školitele — Schéma aplikace a popis

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 214. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikace slouží vyučujícím ke sledování průběhu a stavu studia studentů, u kterých jsou evidováni jako školitelé. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Přehled školitele. Aplikaci tvoří dvojice portletů.

  • Portlet Informace o učiteli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Podrobnosti naleznete v kapitole Vyučující v IS/STAG.

  • Portlet Studenti školitele a jejich hodnocení na předmětech:  v horní části zobrazuje seznam studentů školitele, po najetí myší na jméno studenta se zobrazí příruční nápověda s kontaktem na studenta. Po kliknutí na jméno studenta nebo jeho osobní číslo se ve spodní části portletu zobrazí seznam předmětů studenta a jejich plnění v daném semestru. Zobrazené výsledky jsou případně obarveny, aby byl zřejmý jejich stav podle systému 7+7+7.

    Portlet Studenti školitele a jejich hodnocení na předmětech

    Obrázek 215. Portlet Studenti školitele a jejich hodnocení na předmětech.