Hromadné příkazy bance (G_STIP2)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Tisk této sestavy by měl následovat až po tisku sestavy Platby a jejich rekapitulace (G_STIP1).

Tato sestava pro každý předpis platby typu "Závazek" vypisuje seznam studentů na tomto předpisu, pokud mají mít v zadaném období uskutečněnou platbu a mají zadané bankovní spojení pro platbu. Zároveň se vytvoří soubory pro banku. V případě ostrého tisku se dané záznamy označí, že byly odeslány do EIS.

Uživatel vidí jen záznamy své fakulty.

Ovládání

 • Pokud znáte název předpisu platby, který jste si u předpisu platby zadali, máte možnost si vybrat tisknutelné předpisy pomocí této položky např, tím, že zadáte "FAV DSP%" vybere všechny předpisy plateb, jejichž název začíná "FAV DSP".

 • Je možné si vybrat druh předpisu (např. Prospěchové stipendium, Mimořádné stuipendium, ..).

 • Systém vám přednastavil zkratku Vaší fakulty, pokud chcete, můžete změnit.

 • Výběr se omezuje datumy, ve kterých má proběhnout platba daného předpisu platby u daného studenta.

 • V zásadě se vybírají jen záznamy zatím neodeslané do Ekonomického informačního systému. Pokud chcete vidět i ty, kteřé již byly zaslány do EIS, změnte si daný parametr.

 • Pomocí parametru Tisknout vybíráte sloupce, které chcete vidět na sestavě.

 • Datum zaúčtování není parametrem, který by ovlivňoval vybírané záznamy. Zde se zadává datum, které chcete na sestavu vytisknout jako datum, ke kterému jste výstup provedli.

 • Parametr Tisknout jen fakultou vytištěné záznamy volbou Ano omezuje výběr tištěných záznamů jen na ty, které byly již jednou vytištěny v sestavě Platby a jejich rekapitulace (G_STIP1).

 • Pokud chcete v hlavičce za popiskem 'Měsíc:' mít jiný měsíc a rok, než který se zobrazuje z tabulky pz_doklady_platby, použijte k tomu parametr sestavy Měsíc a rok v hlavičce zadaný ručně.

 • Pokud sestava bude obsahovat záznamy v CZK i v cizí měně, zobrazí se sice kompletní sestava, ale poté následuje toto hlášení: Sestava obsahuje platbu v CZK i v cizí měně. Soubory do banky proto nejsou naplněny a záznamy nejsou označeny pro odchod do banky. Prosím, rozdělte platby podle jednotlivých měn.

 • Pokud je záznamů v souboru takové množství, že je banka neakceptuje, je možno soubor se záznamy rozdělit, to znamená použít parametry Záznamy od - do.

 • Jak použít parametry Záznamy od - do pro rozdělení souboru např. 1900 plateb, pokud nenastavuji parametr Ostrý tisk. Rozdělím například takto: nejdříve vytisknu prvních 1000 plateb (nastavení parametrů: 1-1000), poté zbytek plateb (nastavení parametrů: 1001-1900).

 • Jak použít parametry Záznamy od - do pro rozdělení souboru např. 1900 plateb, pokud nastavuji parametr Ostrý tisk. Rozdělím například takto: nejdříve vytisknu prvních 1000 plateb (nastavení parametrů: 1-1000), poté zbytek plateb (nastavení parametrů: 1-900)! Důvod: záznamy prvního tisíce plateb byly již označeny pro odeslání do banky (ze sestavy zmizely). Nebo pokud chcete zachovat číslování záznamů, postupujte odzadu: nejdříve záznamy 1001-1900 a poté záznamy 1-1000.

Přístup

 • Administrátor

 • Speciální studijní referentka

 • Správa předpisů plateb studentů

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka