Člen státnicové komise — Schéma aplikace

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace určená pro členy státnicových komisí a jejich sezení. Obsahuje stručný přehled studentů zapsaných na sezení komise, shrnutí jejich studia jako podklad pro hodnocení (získané kredity, průměr, text VŠKP a její hodnocení). V závislosti na nastavení parametru ESTATNICE_PRO_TYPY_STUDIA pak umožní i hlasování o navrženém hodnocení. Výsledky hlasování se pak zobrazují zapisovateli státnice na stránce IS/STAG / Zapisovatel státnic.

Pohled na aplikaci s vybraným detailem sezení komise a detailem studenta

Obrázek 324. Pohled na aplikaci s vybraným detailem sezení komise a detailem studenta. 

Omezení přístupu k aplikaci

Přístup k aplikaci mají všichni uživatelé s přístupem k záložce Moje výuka. Každý takový uživatel má k dispozici nabídku komisí, jihž je členem.

Dále mají k aplikaci přístup Externí uživatelé.