Šablona předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Šablona určuje základní strukturu stránek předmětu, jejich viditelnosti pro uživatele, slouží editorům jako vodítko, co by stránky měly obsahovat, redakční radě pro vyhodnocování kvality zveřejňovaných předmětů a technickému týmu pro automatizované zakládání a správu předmětů. Současná podoba šablony (a tedy struktura stránek všech předmětů) z ledna 2008 je následující:

  • O předmětu. Úvodní stránka předmětu, viditelná všem uživatelům (i nepřihlášeným návštěvníkům). Obsahuje uvítací text pro návštěvníky, základní informace o předmětu získané z IS/STAG, vizitku garanta předmětu, aktuální informace pro studenty a ilustrační obrázek či fotografii.

  • Podmínky absolvování. Podmínky absolvování předmětu z IS/STAG, podrobnější informace o povinnostech studentů mimo IS/STAG, významná data a termíny, kalendář předmětu.

  • Přednášky. Stránka obsahující anotaci předmětu z IS/STAG, vizitky přednášejících předmětu, textový portlet se seznamem témat probíraných na přednáškách a portlet Dokumenty s materiály k přednáškám.

  • Cvičení / Seminář. Stránka pro předměty, které mají cvičení či semináře; volitelně lze strukturu rozšířit tak aby každý vedoucí cvičení měl svou vlastní stránku. Stránka obsahuje informace o organizaci cvičení, materiály pro práci na cvičení a vizitky vedoucích cvičení.

  • Samostatná práce. Volitelná stránka, obsahuje podrobné informace o samostatné práci — způsob zadání, vypracování a hodnocení, seznam témat a materiály potřebné ke zvládnutí samostatné práce. Na této stránce lze také použít portlet Zadávání a odevzdávání prací. V případě potřeby lze pro každé téma vytvořit zvláštní podstránku.

  • Testy. Volitelná stránka. Informace k testům — termíny, forma a organizace testů, případně vzorová zadání.

  • Zkouška. Stránka pro předměty zakončené zkouškou, obsahuje textový portlet s informacemi o zkoušce, okruhy otázek.

  • Kombinované studium. Volitelná stránka, viditelná pouze studentům kombinovaného a distančního studia. Stránky by měla obsahovat informace specifické pro kombinovanou formu studia, převážně tedy organizační údaje.

  • Studijní materiály. Stránka viditelná všem uživatelům (i nepřihlášeným návštěvníkům), obsahuje seznam literatury z IS/STAG, studijní materiály a odkazy na zdroje na internetu

  • Diskuse. Volitelná stránka, obsahuje diskusi k danému předmětu, případně ankety s možností hlasování