Posudky VŠKP - nastavení — Schéma aplikace

Aplikace slouží k nastavení elektronického posudku VŠKP. Katedry mívají zpravidla vypracovaný návod (formulář), jak se má psát posudek VŠKP – co má obsahovat. Každé pracoviště si může nadefinovat, jaké položky se mají k vyplnění posudku nabízet a v jakém pořadí a to zvlášť pro jednotlivé typy studia a různě pro vedoucího a oponenta práce. Obsah se může lišit podle toho, zda se jedná o posudek vedoucího či oponenta a také podle typu studia (bakalářský, magisterský, doktorský, ..).

Vedoucí či oponent posudek vyplní (v Moje výuka / Hodnocení VŠKP) a mohou si posudek vygenerovat do PDF souboru.