Aplikace slouží k nastavení elektronického posudku VŠKP. Katedry mívají zpravidla vypracovaný návod (formulář), jak se má psát posudek VŠKP – co má obsahovat. Každé pracoviště si může nadefinovat, jaké položky se mají k vyplnění posudku nabízet a v jakém pořadí a to zvlášť pro jednotlivé typy studia a různě pro vedoucího a oponenta práce. Obsah se může lišit podle toho, zda se jedná o posudek vedoucího či oponenta a také podle typu studia (bakalářský, magisterský, doktorský, ..).

Vedoucí či oponent posudek vyplní (v Moje výuka / Hodnocení VŠKP) a mohou si posudek vygenerovat do PDF souboru.

Posudky VŠKP - nastavení — Vlastní .docx šablona

Aplikace ve výchozím případě obsahuje funkční, ale strohou a jednoduchou šablonu pro převod posudku do PDF. Tato šablona je k dispozici komukoliv a okamžitě, jakmile si některý typ posudku VŠKP nakonfigurujete a necháte jej vedoucí/oponenty vyplnit, tak bude okamžitě a automaticky k dispozici pro generování PDF souboru.

Nicméně aplikace podporuje ještě jednu možnost, která je náročnější na konfiguraci i na použité softwarové vybavení. V případě, že Vaše škola má zakoupen modul externí hromadné korespondence a elektronického podepisování od firmy Marbes Consulting a má jej korektně nakonfigurován (viz dokumentace pro administrátory IS/STAG), lze využít následující možnost:

Můžete využít vlastní šablonu MS Word ve formátu .docx určenou pro zpracování v rámci "Wordovské hromadné korespondence". Tato šablona musí obsahovat konkrétní slučovací pole (popsané níže), musí se do aplikace vložit a následně je využit zmíněný externí modul pro vyvolání oné šablony nad daty konkrétního posudku VŠKP. Vložení souboru .docx se provádí v aplikaci "Posudky VŠKP - nastavení" v sekci "Vlastní šablona DOCX", šablona pak bude patřik k aktuálně vybranému pracovišti a typu studia:

Vložení vlastní šablony .docx pro posudek VŠKP

Obrázek 476. Vložení vlastní šablony .docx pro posudek VŠKP. 

Po vložení šablony si můžete nechat vygenerovat "preview" posudku nad smyšlenými fiktivními daty - jen pro účely kontroly a funkčnosti šablony. Šablonu lze taktéž od daného pracoviště a typu studia odebrat:

Preview vlastní šablony .docx, smazání

Obrázek 477. Preview vlastní šablony .docx, smazání. 

Po kliknutí na "Zkušební tisk s ukázkovými daty" vidíte ukázku podoby výsledného PDF tak, jak bude vypadat i pro následné, skutečně vyplněné posudky:

Preview vlastní šablony .docx

Obrázek 478. Preview vlastní šablony .docx. 

Šablona .docx má následující náležitosti, aby mohla být úspěšně použita. Ukázková zcela triviální šablona, která je v modulu v praxi vyzkoušena, je k dispozici zde ke stažení. Můžete jí využít jako základ pro vlastní šablony. Šablona může obsahovat následující slučovací pole:

 • STUDENT. Jméno a příjmení studenta včetně titulů

 • UCITEL. Jméno a příjmení vyučujícího včetně titulů (oponenta / vedoucího)

 • VEDOUCI. Jméno a příjmení vedoucího práce včetně titulů. Je-li vedoucích více, jsou odděleni čárkou.

 • NAZEV_PRACE. Název VŠKP

 • OS_CISLO. Osobní číslo studenta

 • POSOUZENI_PODOBNOSTI. Hodnota z domény "POSOUZENI_PODOBNOSTI" od dané kvalifikační práce. Např. tedy "Posouzen - je plagiát" a podobně (dle domény školy).

 • VZTAH_K_VSKP_SLOVNE. Vztah vyučujícího k VŠKP. Například slovo "vedoucí", "oponent" a podobně.

 • NAZEV_TYPU_PRACE. Například "Diplomová práce", "Bakalářská práce" a podobně. Hodnoty z číselníku/domény "TYP_ZAVERECNE_PRACE"

 • NAZEV_TYPU_PRACE_2_PAD. Například "diplomové práce", "bakalářské práce" a podobně - 2. pád, malá písmena na začátku. Hodnoty z číselníku/domény "TYP_ZAVERECNE_PRACE"

 • NAZEV_TYPU_PRACE_4_PAD. Například "diplomovou práci", "bakalářskou práci" a podobně - 4. pád, malá písmena na začátku. Hodnoty z číselníku/domény "TYP_ZAVERECNE_PRACE"

 • NAZEV_TYPU_PRACE_6_PAD. Například "diplomové práci", "bakalářské práci" a podobně - 6. pád, malá písmena na začátku. Hodnoty z číselníku/domény "TYP_ZAVERECNE_PRACE"

 • DATUM. Aktuální datum ve formátu DD.MM.RRRR

 • HODNOCENI. Hodnocení udělené tímto posudkem - je-li to posudek oponenta, pak hodnocení oponentské uvedené u práce. Je-li to posudek vedoucího, pak hodnocení vedoucího uvedené u práce.

 • TEXT. Tato položka obsahuje naformátovaný kompletní obsah posudku - tedy jednotlivé sekce posudku tak, jak jsou vyplněné v určeném pořadí, s příslušnými nadpisy. Nevyplněné sekce nejsou uvedeny. Způsob formátování tohoto políčka nelze změnit, nelze změnit ani formát například nadpisů jednotlivých sekcí. Nicméně pokud Vám to bude vyhovovat, bude to nejjednodušší řešení, které navíc bude fungovat i v případě změny počtu/struktury/pořadí jednotlivých částí posudku.

 • DYNAMICKÉ (libovolné další) sloupečky.  Pokud Vám nevyhovuje položka TEXT, můžete použít variabilnější způsob, který je ale komplikovanější na přípravu a údržbu. Domluvte se s administrátory IS/STAG, aby v číselníku "VSKP_POSUDEK_POLOZKA" (číselník, který obsahuje názvy jednotlivých sekcí), ke každé položce nastavili i atribut "pomocná hodnota". Vždy na nějakou hodnotu, která bude pak znamenat název slučovacího pole ve Wordu. Tedy například pro sekci "Splnění zadání" bychom doporučovali hodnotu třeba "SPLNENI_ZADANI" (velká písmena, bez diakritiky, bez mezer). Budete-li mít takto nadefinovány všechny použité sekce posudku, můžete se ve Word šabloně odkazovat přímo na takto pojmenovaná slučovací pole.

Upozorňujeme, že není možné (snadno/přímo) používat vlastní fonty. Není to neřešitelné, nicméně vyžaduje to zásah v konfiguraci softwaru externího dodavatele a v instalaci daných fontů na serveru, kde externí aplikace běží (pro administrátory viz dokumentace zde, sekce "Instalace fontů pro LibreOffice").