Portlety

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní terminologii a popis portálu naleznete v kapitole O portálu. Nejvýraznější rozdíl Courseware proti zbytku portálu je v tom, že vybraní uživatelé (editoři předmětů) mají možnost zasahovat do obsahu a vytvářet tak své předměty.

Editoři mají k dispozici poměrně širokou škálu portletů, ze kterých mohou vytvářet stránky svých předmětů. Některé z portletů jsou na stránkách umístěny již od vytvoření předmětu (portlety jsou součástí šablony). Tyto portlety by neměly být ze stránek odstraněny, ale naopak slouží jako vodítko pro editory a měly by být naplněny odpovídajícím obsahem. Další portlety je samozřejmě možné do stránek přidávat; pokud by stránka byla příliš rozsáhlá, či to vyžaduje charakter informací, je možné k základním stránkám (podle šablony) přidávat libovolné podstránky. Tato situace je ilustrována následujícím obrázkem, kde jsou informace o semináři vhodně rozděleny do podstránek s informacemi pro přednášející, jejich představení a přehledem minulých ročníků předmětu: