Hromadný přesun předmětů a VŠKP (ES0042)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje hromadný přesum předmětů a VŠKP mezi osobními čísly studenta a hromadné ukončení studia.

Ovládání

Na záložce Přesun předmětů a VŠKP zvolíme původní a nový program studentů, u kterých chceme přesunout hromadně popř. i jednotlivcům předměty z původního na nový st. program. Je možné zvolit také přesun VŠKP (popř. pouze přesun VŠKP). Seznam studentů v obou blocích nemusí být stejný. Z bloků se nedají vyeliminovat studenti, kteří studují pouze na jednom z uvedených programů. Při výběru studentů v levém bloku se ale současně zvolí v pravém bloku správný student pro přesun. Pro přesun předmětů je možné zvolit stejné parametry jako v jiných formulářích při změně st. programu studenta.

Na záložce Ukončení studia můžeme opět hromadně nebo jednotlivě studentům ukončit studium. V levém bloku zejména těm, kteří již byli převedeni na nový studijní program, ale původní studium jim nebylo ukončeno kódem 9 nebo 10. V pravém bloku zejména těm, kteří převedeni byli, ale na novém st. programu již nepokračují.

Přístup

  • Administrátor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty