Přístup k blokacím (RA0070)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k zadání jmen vyučujících, kteří mají přístup k blokované akci.

Ovládání

V bloku Jednorázové blokované akce vyhledáme vybranou jednorázovou akci. K této akci je možné přiřadit jména vyučujících, kteří mají k této akci přístup. Seznam vyučujících vytvoříme v bloku Přístup vyučujících k blokacím.

Po stisknutí tlačítka Přistup všech vyučujících katedry se do bloku Přístup vyučujících k blokacím automaticky vygenerují všichni vyučující, kteří mají v tabulce UCITELE a v tabulce ZAMESTNANCI uvedené zadané pracoviště.

Pokud chceme mít stejný seznam vyučujících u více jednorázových akcí, zaškrtneme v řádku u jednotlivých vyučujících políčko Přidat do seznamu. Zaškrtnutá jména se zapíší do položky Seznam učitelů. Po vybrání jiné akce můžeme k ní vyučující vyjmenované v seznamu zkopírovat použitím tlačítka Zkopírovat seznam k akci. Tlačítko Vymazat seznam slouží k vymazání položky Seznam učitelů, pokud chceme vytvářet jiný seznam vyučujících.

Poznámky

Kontroly na úrovni DB triggerů
  • DB triggery TR_JEDA_xxx na tabulce JEDAKCE volají procedury package PG_JEDA, které kontrolují kolize v časoprostoru a generují časoprostor.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Tajemník fakulty