Rozvrhové akce — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje vyhledat akci podle položek Pracoviště, Předmět, Místnost, Den, Semestr nebo Typ (Cvičení / Přednáška / Seminář).

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Pracoviště, Předmět nebo Místnost.

Pro pomoc při výběru údajů do filtru je k dispozici dohledávač u položek Pracoviště a Předmět. Při vyplnění Pracoviště, se při použití dohledávače u Předmětu zužuje výběr dle Pracoviště. Obráceně to neplatí. Po vybrání položky v Předmětu se automaticky doplní i údaje do Pracoviště.

U každé akce lze zobrazit následující údaje:

  • Základní údaje. Proklikatelné jsou údaje Předmět a Místnost.

  • Seznam studentů. Proklikatelný je údaj Příjmení studenta.

  • Průnik volných časů. Zobrazuje graficky počet studentů, kteří mají v danou hodinu již zapsánu nějakou rozvrhovou akci. Kliknutím na počet se zobrazí konkrétní seznam studentů. Proklikatelný údaj Příjmení vede na entitu Student.

Videonávod: Průnik časů Verze a vzhled prezentované aplikace se může lišit od aktuální verze aplikace na vaší škole. Videonávod je uveřejněn se souhlasem autora.