Část V. Nové reporty

Nové reporty

Obsah

Reporty v IS/STAG
Možnosti a vlastnosti
Práce s daty
Výstupy v PDF
Automatická volba velikosti
Jazykové transkripce
Náhled a potvrzení dokumentu
Spisová služba
Elektronické podepisování
Ovládání aplikace
Výběr požadovaného reportu
Zadání parametrů
Práce s výstupy
Propojení s Windows klientem
Správa aplikace
Správa šablon
Nastavení pro uživatele
Přijímací řízení
Počty přihlášek podle přijímacích oborů
Počty přihlášek podle specializací/kombinací
Počty přihlášek podle studijních programů
Přihláška ke studiu
Obecné
Přihláška plná
Přihláška zkrácená
Absolvent
DIPSUP - Diploma supplement
Podporované šablony, možnosti
Možnosti parametrizace reportu
Doplňující poznámky
Parametry šablony
Přístup
DIPLOM
Parametry sestavy
Doplňující poznámky
Parametry šablony
Přístup
SOSD - Summary of Student’s Data
Popis reportu, parametrizace
Přístup
DOD_OSV - Dodatek k osvědčení
Popis reportu, parametrizace
Přístup
ZAPIS_O_SZZ - Zápis o státní závěrečné zkoušce
Generování elektronické verze Zápisu o státní závěrečné zkoušce v Zapisovateli státnic
Podklad VŠKP
Automatické generování reportu v okamžiku převodu VŠKP ve formuláři AN0030
Studenti
Seznam přerušení a ukončení
Potvrzení o studiu
Generování studentem v portálu
Generování elektronické verze studentem v portálu
Omezení generování potvrzení pro studenty
Výkazy
Prvotní import dat pro ÚZIS
Účastníci a absolventi CŽV - výkaz pro MŠMT
Data o výsledcích přijímacího řízení pro MŠMT