Kopírování předmětů (PM0080)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Umožňuje vytvářet kopie variant předmětů vybraných podle určitého kritéria pro zadaný akademický rok.

Ovládání

Výběrové kritérim v dolní části obrazovky umožňuje zvolit pro zobrazení:

 • předměty zvoleného akademického roku (defaultně aktuálního roku)

 • poslední variantu každého předmětu nezávisle na akademickém roce

 • všechny varianty předmětů

 • předměty vybrané fakulty

 • předměty všech fakult

Volbou konkrétní fakulty se zobrazí předměty všech kateder příslušných k této fakultě.

Pod záložkou Přehled se zobrazí seznam předmětů podle zvoleného kritéria. U předmětů, pro které již existuje kopie pro následující akademický rok, je zatržena položka Exist. kopie.

Pro kopírování je možné vybrat:

 • jednotlivé předměty zatržením položky Označit v pravé části formuláře

 • všechny předměty, pro které ještě neexistuje kopie pro zadaný akademický rok pomocí tlačítka Označit nezkopírované.

Při kopírování je možné změnit katedru předmětu. Zkratku katedry zapíšeme do položky Nová katedra. Změna se provede u nové varianty všech označených předmětů.

Po zadání Roku kopie předmětu, pro který chceme vytvářet kopie, se po stisku tlačítka Kopírování vytvoří kopie všech vybraných předmětů.

Pod dalšími záložkami Popis, Cíle, Učitelé, St. plány vidíme detailní popis vybraného předmětu (t.j. modře podbarvený), vyučující daného předmětu a jeho zařazení ve studijních plánech.

Poznámky

Kontroly na úrovni DB triggerů
 • DB trigger TR_PRVA_BRU3 na tabulce PRED_VARIANTY provádí kontrolu, zda daná varianta předmětu již není rozvrhována a pokud ano, nelze měnit semestr a počty jednotek pr, cv.

Kopie nahrazovaných předmětů

Pokud byl předmět zkopírován pod jinou katedru a tento nový předmět je uveden u původní katedry jako nahrazující, musí být i původní předmět považován za zkopírovaný - jinak se stále nabízí ke kopírováni a to uživatele nechtějí, kromě případu, kdy oba předměty dále funguji vedle sebe - pak je třeba nahrazeni zrušit.

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Prorektor

 • Správa předmětů

 • Tajemník fakulty