Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V srpnu 2013 byla do provozu nasazena zcela přepracovaná verze této aplikace — funguje jako dosud, má však nový grafický design a obsahuje mnoho změn a novinek, které vzešly ze zkušeností z dosavadního 6letého provozu. Veškerá data, která v původní aplikaci byla (témata, odevzdané práce, …) jsou samozřejmě zachována a jsou k dispozici v této nové verzi.

Rozložení portletů na stránce Odevzdávání prací

Obrázek 89. Rozložení portletů na stránce Odevzdávání prací. 

Aplikace slouží studentům k procházení, případně výběru témat semestrálních prací a k následnému elektronickému odevzdávání svých prací vyučujícím.

V srpnu 2013 byla vydána přepracovaná verze aplikace, která kromě mnoha drobnějších změn obsahuje následující novinky:

  • Nový design a rozmístění funkcí v aplikaci. Způsob práce s aplikací se nezměnil, pouze došlo ke změnám v designu a rozmístění jednotlivých funkcí. Více zde...

  • Modul pro hodnocení studentů. K hodnocení aktivity studenta během semestru lze nyní využít přímo nových možností poskytovaných aplikací. Více zde...

  • Informování e-mailem. Lze se přihlásit k odběru zpráv o událostech, které v této aplikaci vždy za jeden uplynulý den proběhly. Více zde...