Seznam odvolání (G_PR_ODV)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava zobrazuje seznamy odvolaných studentů.

Seznamy jsou seskupeny podle oboru nebo kombinace. Záznamy v rámci jedné skupiny jsou řazeny podle pořadí v kombinaci nebo podle celkových bodů u oborů, dále podle příjmení a jména.

Ovládání

Pomocí parametru Rozhodnutí děkana (volby Všechna odvolání, Zadáno, Nezadáno) můžete vybírat potřebné záznamy. Podobně pro parametr Rozhodnutí rektora.

Pokud ponecháte přednastavenou volbu třídění, studenti na kombinaci se třídí podle součtů pořadí na jednotlivých předmětech. Studenti, kteří nejsou na kombinacích, jsou tříděni podle celkového počtu bodů. Druhou možností, kterou můžete zvolit, je třídit všechny studenty podle celkového počtu bodů.

Poznámky

Započítávají se body z předmětů, kde je nastaveno započítat test = A

Přístup

Není omezen