Funkcionality — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází

Aplikace slouží ke správě a vizualizaci funkcionalit informačního systému IS/STAG. Tvoří ji dva portlety. První z nich slouží ke správě funkcionalit a je přístupný pouze administrátorům. Nachází se na záložce Administrace, na podstránce Správa funkcionalit.

Vzhled editační části aplikace

Obrázek 520. Vzhled editační části aplikace. 

Druhý portlet vizualizuje evidované funkcionality a je přístupný všem přihlášeným uživatelům. Nachází se na záložkách AdministraceIS/STAG, na podstránce Vizualizace funkcionalit.

Vzhled vizualizační části aplikace

Obrázek 521. Vzhled vizualizační části aplikace.