Odzápis a přesun studentů na akcích (ES0180)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje odzapsat popř. přesunout studenty z rozvrhových akcí pro daný předmět.

Ovládání

Obecný princip fungování

V levé části formuláře si vyberte předmět, s jehož rozvrhovými akcemi chcete manipulovat. Ve spodní levé části se objeví seznam rozvrhových akcí tohoto předmětu. Zaškrtnutím rozvrhové akce se v pravé části zobrazí všichni studenti, kteří jsou na této akci přihlášeni. Zaškrtnutím dalších akcí se na pravé straně zobrazí pouze studenti, kteří mají zapsané všechny zaškrtnuté akce. Po zaškrtnutí všech typů akcí, které je pro předmět nutné zapsat/odzapsat (např. Př. a Cv.) se v pravé části zpřístupní zaškrtávací políčka u studentů. Zaškrtnutí/odškrtnutí říká, zda je/není student na vybraných akcích zapsaný. Pro zápis/odzápis zaškrtněte/odškrtněte u příslušneho studenta toto políčko, měněný záznam se zobrazí žlutě. Tlačítkem Odznačit vše lze provést hromadné odškrtnutí všech studentů. Tlačítkem Označit vše lze provést hromadné zaškrtnutí všech studentů.

Výše zmíněnou funkčnost lze použít na tři základní operace:

A) Odzápis studentů z předmětu
 1. V levé části vyberte předmět, ve spodní části se zobrazí jeho rozvrhové akce.

 2. Zaškrtněte akce, ze kterých chcete studenty odepsat. V pravé části se zobrazují studenti ve stavu Studuje zapsaní na všech zaškrtnutých akcích. Seznam studentů tedy může být menší než je celková obsazenost akce.

 3. Po zaškrtnutí všech typů akcí, které jsou pro předmět rozvrhované (např. Př. a Cv.) se v pravé části zpřístupní políčka pro odškrtnutí studentů.

 4. Odškrtněte jednoho nebo více studentů, zpřístupní se tlačítko Zapsat / Odepsat. Odzapisovaní studenti jsou označeni žlutě.

 5. Klikněte na tlačítko Zapsat / Odepsat pro odepsání studentů z akcí (předmětu).

B) Přesun studentů na jiné akce téhož předmětu
 1. V levé části vyberte předmět, ve spodní části se zobrazí jeho rozvrhové akce.

 2. Zaškrtněte akce, ze kterých chcete studenty odepsat. V pravé části se zobrazují studenti zapsaní na všech zaškrtnutých akcích.

 3. Po zaškrtnutí všech typů akcí, které jsou pro předmět rozvrhované (např. Př. a Cv.) se v pravé části zpřístupní políčka pro odškrtnutí studentů.

 4. Klikněte na tlačítko Odznačit vše. Odzapisovaní studenti jsou označeni žlutě.

 5. Klikněte na Ponechat aktuálně vybrané studenty. Tento krok zajistí, že po následném odzápisu studentů a výběru jiných rozvrhových akcí nám na pravé straně zůstane původní skupina studentů a nedochází k aktualizaci seznamu studentů podle zaškrtnutých akcí.

 6. Klikněte na tlačítko Zapsat / Odepsat pro odepsání studentů z akcí (předmětu).

 7. Zaškrtněte akce (všech typů), na které chcete studenty přesunout.

 8. Klikněte na tlačítko Označit vše. Zapisovaní studenti jsou označeni žlutě.

 9. Klikněte na tlačítko Zapsat / Odepsat pro zápis studentů na nové akce.

Chcete-li změnit jen jeden typ akce (např. Cv), je rychlejší použít Přesun studentů mezi akcemi (RA0040).

C) Zápis skupiny studentů na jiné předměty
 1. V levé části vyberte předmět, ve spodní části se zobrazí jeho rozvrhové akce.

 2. Zaškrtněte akci nebo akce, jejichž studenty chcete zapsat na jiný předmět.

 3. Máte-li na pravé straně požadovaný seznam, klikněte na Ponechat aktuálně vybrané studenty. Tento krok zajistí, že po následném výběru jiného předmětu a jiných rozvrhových akcí nám na pravé straně zůstane původní skupina studentů a nedochází k aktualizaci seznamu studentů podle zaškrtnutých akcí.

 4. Na levé straně si vyberte předmět, na který chcete studenty zapsat a zaškrtněte rozvrhové akce všech typů. Pokud již náhodou některý student ze seznamu má vybrané akce zapsané, bude u něj políčko zaškrtnuté.

 5. Klikněte na tlačítko Označit vše. Zapisovaní studenti jsou označeni žlutě.

 6. Klikněte na tlačítko Zapsat / Odepsat pro zapsání studentů na předmět.

 7. Chcete-li zapsat skupinu studentů na další předmět, opakujte vše od bodu 4.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka