Uložení XML rozvrhu — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, schéma a popis

Aplikace slouží k nahrání exportovaných dat ze souboru programu Rozvrh Červený do databáze. Pro přihlášeného uživatele pod rolí Administrátor je přístupná na záložce Administrace na podstránce Uložení XML rozvrhu. Aplikaci tvoří jeden portlet.

Formulář pro vložení dat

Obrázek 664. Formulář pro vložení dat. 

Export z Rozvrhu Červený a konverze dat

V programu Rozvrh Červený zvolíte Soubor – Export – Rozvrhy jako soubor xml.

Export dat z Červeného

Obrázek 665. Export dat z Červeného. 

Ze souboru se načtou záznamy rozvrhu (týden, den, hodina, vyučující, předmět, případně nepovinné údaje učebna, budova) a třídy (název, zkratka) a uloží se jako rozvrhové akce a kroužky. Předmět se z xml souboru Rozvrh Červený načítá z hodnoty „predmet skratka“ a přiřazuje se hodnotě, která se v klientovi IS/STAG zadává ve formuláři PM0010 jako interní poznámka. Vyučující se z xml souboru Rozvrh Červený načítá z hodnoty „vyucujici skratka“ a přiřazuje se hodnotě, která se v klientovi IS/STAG zadává ve formuláři OS0010 jako login.

Uložení souboru

V aplikaci se vybere akademický rok, zadává se pouze rok, kterým akademický rok začíná a semestr. Soubor může být pouze formátu xml a musí být generován pomocí Rozvrhu Červený. Dále je možnost zaškrtnout políčko smazání dat z předchozích exportů. Tato možnost smaže pouze data vložena pomocí této aplikace a vždy pouze pro akademický rok a semestr, pro který se zadává nový import. Jestliže jsou na předměty z předchozího importu zapsáni studenti, nebo vypsány termíny zkoušek, nelze již smazání provést. Proces ukládání může trvat několik vteřin. Po uložení se vypíše počet uložených tříd a rozvrhových akcí. Případně upozornění, která data nemohla být uložena.

Poznámky

Hodnota z formuláře PM0010 interní poznámka se ukládá do sloupce Poznamka v tabulce PRED_VARIANTY. Hodnota z formuláře OS0010 login se ukládá do sloupce ID_NAME v tabulce ID_TABLE2. Společně s rozvrhovými akcemi a kroužky se ukládá i jejich případná relace do tabulky KROUZEK_AKCE.