B dotazníky — K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Rozložení portletů aplikace B dotazníky na portálové stránce

Obrázek 287. Rozložení portletů aplikace B dotazníky na portálové stránce. 

Aplikace slouží vyučujícím — garantům předmětů — k vypisování anket hodnocení kvality výuky. Anketu hodnocení kvality výuky pro předmět může vypsat pouze jeho garant.

  • Portlet Informace o učiteli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Podrobnosti naleznete v kapitole Vyučující v IS/STAG.

  • Portlet Evaluace — B dotazníky: zde garant předmětu může vypsat anketu hodnocení kvality výuky pro své předměty.