Potvrzení o studiu (G_POT_ST)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Tato sestava tiskne potvrzení studia pro zadaný akademický rok pro 1 studenta nebo více studentů dle zadaných parametrů.

Ovládání

 • Do parametrů "Výplata od", "Výplata do" je potřeba doplnit počátek a konec období, za které se má započítat vyplacené stipendium. Pro tisk výpisu stipendií je potřeba mít nastaven parametr "Tisknout stipendium" na "Ano". Pokud necháte tento parametr přednastavený na "Ne", stipendia se nezobrazují, i když máte parametry "Výplata od", "Výplata do" vyplněné.

 • Parametr "Tisknout" má tyto volby :

- "Akademický rok, data (dosud)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se "dosud"

- "Akademický rok, data (formální konec roku)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU minus jedna pro příslušný rok + 1

- "Akademický rok, data (konec roku z harmonogramu)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se datum z KALENDARe jako posledni datum u daneho akademickeho roku

- "Akademický rok, formální data" - jako začátek roku se uvede datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU pro příslušný rok a jako datum konce roku se uvede datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU minus jedna pro příslušný rok + 1

- "Akademický rok, data (předpokládaný konec roku)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se datum z parametru PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU a pred tento datum se uvede "do předpokládaného data ukončení"

- "Akademický rok, bez dat" - data se netisknou

- "Celé studium, data (dosud)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studia není vyplněn, uvede se "dosud"

- "Celé studium, data (formální konec roku)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studiia není vyplněn, uvede se datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU minus jedna pro příslušný rok + 1

- "Celé studium, data (konec roku z harmonogramu)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studia není vyplněn, uvede se datum z KALENDARe jako posledni datum u daneho akademickeho roku

- "Celé studium, data (předpokládaný konec roku)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studia není vyplněn, uvede se datum z parametru PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU a před toto datum se uvede "do předpokládaného data ukončení"

Parametry FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKUPREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU mohou obsahovat např. datum "1.9.2002", a proto se aktuální rok dopočítává parametr PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU je možno nastavit různý pro fakulty

 • Nabízejí se volby z domény POTVRZENI_O_STUDIU_ROZSAH, které mají položku Plat. nastavenu na 'A'. Položku Plat. můžete přenastavit.

 • Pokud v dobe akademického roku nebo celého studia (dle nastaveneho parametru "Tisknout") měl student přerušení, potom je toto přerušení vytišteno. Přerušeni se netiskne v případě výběru "Akademický rok, bez dat".

 • Pomocí parametru Tisknout způsob ukončení a jak absolvoval lze vybrat, zda chcete zobrazovat způsob ukončení a zároveň informaci, jak student absolvoval (z domény ABSOLVOVAL).

 • Pokud vyplníte parametr Místo vystavení, vytiskne se na potvrzení v kolonce Místo vystavení Vámi zadaný text. Necháte-li tento parametr prázdný, vytiskne se na potvrzení místo vystavení z tabulky STUDENTI_V_ROCE

 • Pomocí parametru Počet potvrzení na stránku můžete zvolit výběr tisku dvou potvrzení pro jednoho studenta.

 • Pomocí parametru Počet odsazených řádků shora dosáhnete posunu potvrzení směrem dolů na stránce. Tento posunutý tisk je určen pro tisk na hlavičkový papír. Použití tohoti parametru je určeno jen pro tisk jednoho potvrzení na stránku.

 • V levém dolním rohu potvrzení se tiskne jméno osoby vystavující potvrzení. Pokud uživatel nemá přiřazen záznam v tabulce UCITELE, tiskne se jen uživatelské jméno.

 • Parametry Vlastní datum studia od - do umožňují vlastní zadání dat studia. Pokud zvolíte oba tyto parametry, zobrazuje se jen Potvrzení o studiu od… do… V tomto případě se nezobrazuje akademický rok, ani ročník. Pokud zvolíte jen parametr Vlastní datum studia do, zobrazuje se datum studia od z databáze a datum studia do to, které je zadáno v parametru Vlastní studium do. Zobrazuje se akademický rok i ročník.

Pomocí parametru Poznámka lze zapsat na potvrzení libovolný text. Text je na potvrzení umístěn pod adresou.

V případě, že ročník studenta je vyšší než délka stud. programu studenta, tiskne se ročník jako délka studijního programu studenta. Pomocí parametru Tisknout ročník jako je možno vybrat tisk délky oboru studenta nebo tisk ročníku studenta.

Přístup

 • Zahraniční referentka

 • Studijní referentka

 • Administrátor

 • Tajemník fakulty