Potvrzení o studiu (G_POT_ST)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Tato sestava tiskne potvrzení studia pro zadaný akademický rok pro 1 studenta nebo více studentů dle zadaných parametrů.

Ovládání

 • Do parametrů "Výplata od", "Výplata do" je potřeba doplnit počátek a konec období, za které se má započítat vyplacené stipendium. Pro tisk výpisu stipendií je potřeba mít nastaven parametr "Tisknout stipendium" na "Ano". Pokud necháte tento parametr přednastavený na "Ne", stipendia se nezobrazují, i když máte parametry "Výplata od", "Výplata do" vyplněné.

 • Parametr "Tisknout" má tyto volby :

- "Akademický rok, data (dosud)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se "dosud"

- "Akademický rok, data (formální konec roku)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU minus jedna pro příslušný rok + 1

- "Akademický rok, data (konec roku z harmonogramu)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se datum z KALENDARe jako posledni datum u daneho akademickeho roku

- "Akademický rok, formální data" - jako začátek roku se uvede datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU pro příslušný rok a jako datum konce roku se uvede datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU minus jedna pro příslušný rok + 1

- "Akademický rok, data (předpokládaný konec roku)" - datum začátku a datum ukončení ročníku a pokud datum ukončení ročníku není vyplněn, uvede se datum z parametru PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU a pred tento datum se uvede "do předpokládaného data ukončení"

- "Akademický rok, bez dat" - data se netisknou

- "Celé studium, data (dosud)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studia není vyplněn, uvede se "dosud"

- "Celé studium, data (formální konec roku)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studiia není vyplněn, uvede se datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU minus jedna pro příslušný rok + 1

- "Celé studium, data (konec roku z harmonogramu)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studia není vyplněn, uvede se datum z KALENDARe jako posledni datum u daneho akademickeho roku

- "Celé studium, data (předpokládaný konec roku)" - datum začátku a datum ukončení studia a pokud datum ukončení studia není vyplněn, uvede se datum z parametru PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU a před toto datum se uvede "do předpokládaného data ukončení"

Parametry FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKUPREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU mohou obsahovat např. datum "1.9.2002", a proto se aktuální rok dopočítává parametr PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU je možno nastavit různý pro fakulty

 • Nabízejí se volby z domény POTVRZENI_O_STUDIU_ROZSAH, které mají položku Plat. nastavenu na 'A'. Položku Plat. můžete přenastavit.

 • Pokud v době akademického roku nebo celého studia (dle nastaveneho parametru "Tisknout") měl student přerušení, potom je toto přerušení vytišteno. Přerušeni se netiskne v případě výběru "Akademický rok, bez dat".

 • Pomocí parametru Tisknout způsob ukončení a jak absolvoval lze vybrat, zda chcete zobrazovat způsob ukončení a zároveň informaci, jak student absolvoval (z domény ABSOLVOVAL).

 • Pokud vyplníte parametr Místo vystavení, vytiskne se na potvrzení v kolonce Místo vystavení Vámi zadaný text. Necháte-li tento parametr prázdný, vytiskne se na potvrzení místo vystavení z tabulky STUDENTI_V_ROCE

 • Pomocí parametru Počet potvrzení na stránku můžete zvolit výběr tisku dvou potvrzení pro jednoho studenta.

 • Pomocí parametru Počet odsazených řádků shora dosáhnete posunu potvrzení směrem dolů na stránce. Tento posunutý tisk je určen pro tisk na hlavičkový papír. Použití tohoti parametru je určeno jen pro tisk jednoho potvrzení na stránku.

 • V levém dolním rohu potvrzení se tiskne jméno osoby vystavující potvrzení. Pokud uživatel nemá přiřazen záznam v tabulce UCITELE, tiskne se jen uživatelské jméno.

 • Parametry Vlastní datum studia od - do umožňují vlastní zadání dat studia. Pokud zvolíte oba tyto parametry, zobrazuje se jen Potvrzení o studiu od… do… V tomto případě se nezobrazuje akademický rok, ani ročník. Pokud zvolíte jen parametr Vlastní datum studia do, zobrazuje se datum studia od z databáze a datum studia do to, které je zadáno v parametru Vlastní studium do. Zobrazuje se akademický rok i ročník.

 • Nastavením domény UCEL_POTVRZENI a výběrem požadovaného textu dosáhnete vytištění řádky Toto potvrzení se vydává jako doklad zvolený text

 • Nastavením parametrů POTVRZ_STUD_TEXT_DOLEPOTVRZ_STUD_TEXT_DOLE_PECET lze určit text, který se bude tisknout v české a anglické verzi podle toho, zda dokument je nebo není elektronicky pečetěn.

Pomocí parametru Poznámka lze zapsat na potvrzení libovolný text. Text je na potvrzení umístěn pod adresou.

V případě, že ročník studenta je vyšší než délka stud. programu studenta, tiskne se ročník jako délka studijního programu studenta. Pomocí parametru Tisknout ročník jako je možno vybrat tisk délky oboru studenta nebo tisk ročníku studenta.

Generování studentem v portálu

Informace pro administrátory: Na portálové stránce "Moje studium" / "Průběh studia" v aplikaci "Výsledky studenta" lze umožnit studentům, aby si sami nechali systémem vygenerovat PDF s potvrzením o studiu. Studentům to umožníte tak, že celou funkci nakonfigurujete následujícím způsobem:

 • Konfigurace parametrů, které může student volit sám .  V sekci uživatelské nastavení v modulu reportů (přepnuti na roli administrátora) musíte nakonfigurovat uživatelské nastavení pro datový výstup "/reports/potvrzeni/potvrzeni" (respektive lze jej vyhledat i zadáním části názvu "Potvrzení o studiu") s tím, že upravíte již se tam pravděpodobně vyskytující řádek záznamu pojmenovaný "Student generuje klasické potvrzení o studiu z portálu" určený pro uživatelskou roli ST (=student). Vývojáři Vám připravili tento záznam již předem, vy si jej pouze upravíte podle svého. Určete tedy, které formulářové položky (=parametry reportu) umožníte studentům si zvolit a které budou nastaveny napevno (a případně jak). U tohoto potvrzení prosím NENASTAVUJTE žádný výstup do spisovky, žádné pečetění ani podepisování a ani žádné potvrzení před dokončením.

 • Parametr PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU .  nastavíte na hodnotu A (je parametrizovatelný do úrovně fakulta studenta). Tím zapnete funkcionalitu generování klasického potvrzení o studiu - tedy toho BEZ pečetě, toho co bylo v portálu už dávno.

 • Parametr POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE .  text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části (použito v případě, když se nepečetí). Lze použít HTML tagy.

Student pak bude mít možnost generování potvrzení o studiu v hlavní stránce své portálové sekce "Moje studium", tedy na podstránce "Průběh studia". Viz následující obrázky s ukázkou postupu:

Vygenerování potvrzení o studiu studentem, volba parametrů

Obrázek 831. Vygenerování potvrzení o studiu studentem, volba parametrů. 

Vygenerování potvrzení o studiu studentem, získání výstupu

Obrázek 832. Vygenerování potvrzení o studiu studentem, získání výstupu. 

Generování elektronické verze studentem v portálu

Od září 2021 podporuje IS/STAG možnost generování elektronicky podepsaných / pečetěných dokumentů z modulu reportů a speciálně podporuje i možnost generování potvrzení o studiu přímo studentem z portálu. Zprovoznění této funkcionality je ale poměrně složité, už jen proto, že vyžaduje součinnost až čtyř různých vzájemně nezávislých (ale vzájemně propojených) systémů - IS/STAG, modulu QSign od firmy Marbes, HSM modulu RemSig CESNETu a (volitelně ale doporučeně) i spisové služby. Následující návod slouží administrátorům jako komplexní seznam nastavení a úkonů, které je třeba zařídit, aby tato funkce byla k dispozici:

 • Zprovoznit externí modul pro elektronické podepisování .  Nejsložitější část celé operace. Je třeba nainstalovat, zprovoznit, nakonfigurovat a spravovat externí software, se kterým umí být IS/STAG propojen a který provádí elektronické podepisování/pečetění. Odkazy: dokumentace pro administrátory, dokumentace pro zákazníky, dokumentace k el. podepisování v modulu reportů v portálu.

 • Konfigurace parametrů, které může student volit sám .  V sekci uživatelské nastavení v modulu reportů (přepnuti na roli administrátora) musíte nakonfigurovat uživatelské nastavení pro datový výstup "/reports/potvrzeni/potvrzeni_student_elektronicke" (respektive lze jej vyhledat i zadáním části názvu "Elektronické potvrzení o studiu") s tím, že upravíte již se tam pravděpodobně vyskytující řádek záznamu pojmenovaný "Student generuje z portálu elektronické potvrzení o studiu" určený pro uživatelskou roli ST (=student). Vývojáři Vám připravili tento záznam již předem, vy si jej pouze upravíte podle svého. Určete tedy, které formulářové položky (=parametry reportu) umožníte studentům si zvolit a které budou nastaveny napevno (a případně jak).

  Zde doporučujeme se zamyslet, zda vůbec dát studentům na výběr, protože jim pravděpodobně dále popsaným parametrem STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU omezíte počet pokusů, takže téměř ztrácí smysl dát vůbec studentům nějaké volby - ale to je na Vás. U tohoto potvrzení samozřejmě MUSÍTE nastavit výstup do spisové služby a nebo výstup do modulu souborů (u instalací, kde spisovka není napojena či neumí přikládat přílohy), nastavte elektronické pečetění a zaškrtněte "Vyžadovat potvrzení před dokončením", aby student musel před pečetěním ještě potvrdit, že potvrzení opravdu vypadá tak, jak potřebuje.

 • Platnost typu dokumentu .  Chcete-li, aby byl výstup do spisové služby, tak ve formuláři SS0010 (Spisová služba - nastavení) najít typ dokumentu "Potvrzení o studiu" a nastavit mu platnost na "A".

 • Parametr PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU .  … na něm nově (od verze vydané 1.10.2021) elektronické potvrzení nezáleží. Tj. můžete mít v portálu nezávisle zapnuté generování pečetěné verze a nemusíte tam vůbec mít tu "klasickou".

 • Parametr STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU .  slouží k zapnutí funkcionality elektronického potvrzení o studiu (tj. jejímu zpřístupnění studentovi na jeho portálové stránce) a zároveň slouží k omezení toho, jak často může student potvrzení generovat. Omezení je proto, že časové razítko, které se při elektronickém pečetění dokumentu používá, stojí organizaci peníze a proto je účelné to omezit. Nastavením na hodnotu 0 (nula) funkcionalitu zapnete bez omezení.

 • Parametr EL_PECET_INFO_TEXT .  nastavíte na text, který chcete mít na potvrzení v případě pečetění namísto běžného "Razítko, podpis". Text může obsahovat zástupné podřetězce #DATUM# a #ORGANIZACE#, které jsou nahrazeny datumeme a názvem organizace. Typicky lze parametr nastavit např. na hodnotu "Dokument byl opatřen elektronickou pečetí dne #DATUM#, #ORGANIZACE#".

 • Parametr POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE_PECET .  text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části (použito v případě, když se pečetí). Lze použít HTML tagy.

 • Parametr SPIS_BINARNI_PRILOHY .  tento parametr říká IS/STAGu, že propojení se spisovou službou podporuje přenos binárních souborů (konkrétně PDF příloh k písemnostem). Pokud parametr není zapnutý, nebude přenos PDF do spisové služby k dispozici.

Co se týče přenosu výsledného dokumentu do spisové služby či do modulu souborů v IS/STAG, důvod je praktický. Externí modul pro elektronické podepisování/pečetění totiž provádí pečetění poměrně dlouho (v řádu jednotek minut) a proto není vhodné, aby student na výsledek v portálu čekal takovou dobu. Proto zvolte doporučené možnosti a aplikace pak studentovi vypíše informaci, že si má výsledný soubor vyzvednout ve spisové službě (v aplikaci "Nahlížení do spisu" či v modulu souborů IS/STAG). IS/STAG posílá studentům oznámení v okamžiku, kdy mu externí systém vrátí zpracovaný dokument a jakmile se podaří jej vložit do spisové služby / modulu souborů.

Student pak bude mít možnost generování elektronického potvrzení o studiu v hlavní stránce své portálové sekce "Moje studium", tedy na podstránce "Průběh studia". Viz následující obrázky s ukázkou postupu:

Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, krok 1

Obrázek 833. Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, krok 1. 

Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, potvrzení

Obrázek 834. Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, potvrzení. 

Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, hotovo

Obrázek 835. Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, hotovo. 

Omezení generování potvrzení pro studenty

 • V průběhu akademického roku nelze generovat potvrzení pro nacházející akademický rok

 • Pro aktuální akademický rok nelze generovat potvrzení, pokud není vloženo datum zápisu, datum nástupu po přerušení studia nebo pokud není proveden samozápis

 • Potvrzení o studiu se vytiskne pouze studentům s vyplněným místem narození

Přístup

 • Administrátor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka