Aktivity (EL0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Evidence e-learningových aktivit

Ovládání

Formulář slouží k zadávání e-learningových aktivit a umožňuje k jednotlivým aktivitám přiřadit vybrané rozvrhové akce, předměty nebo studijní plány.

Skládá se z horního bloku, ve kterém se zobrazuje vybraná aktivita v první záložce (modře podbarveno) a mezi jednotlivými vybranými aktivitami je možné se při prohlížení ostatních záložek jednoduše přesouvat pomocí tlačítek nahoru a dolu na pravé straně tohoto bloku.

Na první záložce Aktivity se vytvářejí, opravují nebo ruší záznamy o jednotlivých aktivitách v daném akademickém roce.

Na každé z dalších záložek Rozvrhové akce, Předměty, Studijní plány jsou vždy dva bloky. Horní blok ukazuje rozvrhové akce/předměty/studijní plány přiřazené k dané aktivitě. Kteroukoli z těchto položek je možné zaškrtnutím na pravé straně obrazovky označit a pak pomocí tlačítka Vyřadit RA/předm./st.plán vyjmout z příslušné aktivity.

V dolním bloku je naopak možné vyhledat, zaškrtnout a tlačítkem Zařadit RA/předm./st.plán přidat vybrané rozvrhové akce/předměty/studijní plány k jednotlivým aktivitám.

Záložka "Přiřazené rozřazovací předměty"

Některé školy nově nastoupivší studenty nechají skládat rozřazovací testy pro zjištění jejich úrovně v dané oblasti, např. v angličtině. Na základě výsledku a získaných bodů si pak student může zapsat pouze předmět angličtiny určitého stupně (např. AJ1, AJ2, AJ3). V této záložce je možné takové předměty k aktivitě (rozřazovacímu kurzu) přiřadit a u každého stanovit rozsah bodů, které musí student získat, aby si mohl daný předmět zapsat. V rámci předzápisu si pak student může zapsat pouze předměty, do jejichž nadefinovaného bodového rozmezí spadá. Studijní referentky mohou předměty zapisovat bez omezení, nicméně studenti nesplňující pro daný předmět podmínky rozřazovacího kurzu jsou zvýrazněni fialově, aby bylo možné je snadno identifikovat a ze zápisu vynechat.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Správa předmětů

  • Tajemník fakulty