Jednorázové akce (RA0060)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje zadávání jednorázových akcí.

Ovládání

Pro zadání nové jednorázové akce vybereme v záložce Jednorázové akce místnost (ze seznamu hodnot v číselníku nebo ručně) a časový úsek, ve kterém chceme místnost rezervovat pro určitou akci. Vyplnit je třeba všechny tučně nadepsané kolonky. Pokud vyplníme položku Den, bude místnost rezervována v uvedeném časovém úseku pouze v uvedený den v týdnu. O jakou akci se jedná, je třeba uvést v položce Poznámka.

Systém automaticky kontroluje, zda zadávaná akce nekoliduje s jinou jednorázovou akcí, rozvrhovou akcí nebo termíny zkoušek. Pokud ano, vypíší se příslušné kolize pod záložkou Kolize . Takovouto akci nelze uložit, je třeba zvolit jiné místo nebo termín.

Blokující akce

Kromě standardních jednorázových akcí lze zadat tzv. blokující akce (nastavením položky Blokovaná akce na hodnotu ANO a vyplněním položky Pracoviště). Tím zajistíme, že je daná místnost blokovaná v daném časovém úseku pro toto pracoviště. Blokace se ale nevztahuje na rozvrhové akce, jednorázové akce a termíny přij. řízení, které lze vkládat do blokovaného prostoru bez omezení. Omezení se týká jen termínů zkoušek a smí je vkládat buď příslušná fakulta nebo katedra podle toho, jaké pracoviště je u akce uvedeno. Neplatí, že pokud je uvedena fakulta, smí sem vkládat i katedry této fakulty. Pokud chcete kromě katedry nebo fakulty umožnit vkládání termínů zkoušek do blokovaného prostoru i vyučujícím příslušného pracoviště, použijte formulář Přístup k blokacím (RA0070) pro určení těchto osob. Umožnit přístup i katedrám v případě blokace na fakultu je možné tak, že se příslušná osoba (např. sekretářka katedry) přiřadí ke katedrálnímu uživatelskému jménu a opět se pomocí formuláře Přístup k blokacím (RA0070) uvede v seznamu osob s povoleným přístupem.

Pro standardní jednorázové akce platí, že je smí bez omezení vkládat pouze uživatel s rolí administrátor, prorektor nebo komerce. Jinak, pokud jde o vlastní místnosti, se zadávání jednorázových akcí řídí parametrem VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE. Pokud není tento parametr nastaven nebo je nastaven na N, nelze do vlastních místností zadávat žádné jednorázové akce. Pokud je pro pracoviště vkládání jednorázových akcí povoleno (tj. parametr VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE je nastavený na A nebo F), lze vkládat jednorázové akce navíc i do místností, které jsou pro pracoviště povolené ve formuláři Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300).

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Katedra

  • Komerce

  • Prorektor

  • Tajemník fakulty