Příjezdy studentů (G_ST_PRIJ)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava tiskne seznam studentů s jejich příjezdy. Hlavičku sestavy tvoří fakulta. V sestavě najdete osobní údaje studenta, údaje o jeho studiu a údaje o příjezdu: příjezd od od, příjezd do, stát, škola - fakulta (pokud se jedná o studijní pobyt) nebo firma (pokud se jedná o pracovní pobyt) a financování studia (nikoliv financování výjezdu).

Ovládání

Studenti se vybírají podle parametrů Příjezd od od-do, Příjezd do od-do.

Pokud vyberete parametrem příjezdy, pak se studenti vybírají podle parametrů Příjezd od od-do, Příjezd do od-do.

Parametr Akademický rok ovlivňuje jen zobrazení ročníku v sestavě a také zobrazení financování. Pokud parametr Akademický rok nezadáte, zobrazuje se v sestavě nejvyšší ročník studenta.

Kromě standardních parametrů lze využít parametry Financování studia, Financování výjezdu a Ukončení studia.

K dispozici jsou mimo jiné také následující parametry

  • Typ příjezdu, jehož hodnoty jsou brány z domény

  • Příjezd ze školy, kde si můžete vybrat ze seznamu škol

Přístup

Není omezen