Výsledky hodnocení služeb — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace se skládá pouze z jednoho portletu. Tento portlet/aplikace zobrazuje výsledky hodnocení služeb v jednotlivých již uskutečněných anketách.

Jedná se o portlet 'Evaluace — statistiky', který je v editačním režimu tohoto portletu nastaven na volbu 'Statistiky hodnocení služeb (mód 'sluzby') — výsledky hodnocení jednotlivých služeb v rámci SHK.'

Rozložení portletů aplikace pro zobrazení výsledků hodnocení služeb

Obrázek 561. Rozložení portletů aplikace pro zobrazení výsledků hodnocení služeb. 

  • Portlet Evaluace — statistiky: slouží k zobrazení výsledků hodnocení služeb v jednotlivých již uskutečněných anketách. V editačním režimu tohoto portletu je pro zobrazování výsledků hodnocení služeb nutné zvolit volbu Statistiky hodnocení služeb (mód 'sluzby') — výsledky hodnocení jednotlivých služeb v rámci SHK..