Možnosti exportu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Export dat z IS/STAG

Export dat z IS/STAG je možný dvěma základními způsoby:

  • Prostřednictvím webových služeb nad IS/STAGWebové služby jsou ucelené řešení pro napojení dalších systémů na datové zdroje IS/STAG. Obsahují mimo jiné i připravené datové exporty a jejich konfigurace.

  • Přímo z aplikací IS/STAG, zde z portálového rozhraní IS/STAG.  Export je zde realizován pomoci několika níže uvedených datových formátů. Exportují se často seznamy, tabulky či rozvrhy. Podle typu exportovaných dat je rovněž volen nabízený exportní formát.

    Tisk je speciálním typem exportu a podrobněji se jím zabývá kapitola Možnosti tisku.

Možnosti exportu v aplikaci prohlížení IS/STAG

Obrázek 11. Možnosti exportu v aplikaci prohlížení IS/STAG. 

Exporty mimo prohlížení IS/STAG

Obrázek 12. Exporty mimo prohlížení IS/STAG.