Možnosti exportu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Export dat z IS/STAG

Export dat z IS/STAG je možný dvěma základními způsoby:

 • Prostřednictvím webových služeb nad IS/STAGWebové služby jsou ucelené řešení pro napojení dalších systémů na datové zdroje IS/STAG. Obsahují mimo jiné i připravené datové exporty a jejich konfigurace.

 • Přímo z aplikací IS/STAG, zde z portálového rozhraní IS/STAG.  Export je zde realizován pomoci několika níže uvedených datových formátů. Exportují se často seznamy, tabulky či rozvrhy. Podle typu exportovaných dat je rovněž volen nabízený exportní formát.

  Tisk je speciálním typem exportu a podrobněji se jím zabývá kapitola Možnosti tisku.

Možnosti exportu v aplikaci prohlížení IS/STAG

Obrázek 11. Možnosti exportu v aplikaci prohlížení IS/STAG. 

Exporty mimo prohlížení IS/STAG

Obrázek 12. Exporty mimo prohlížení IS/STAG. 

Export v Prohlížení IS/STAG

Seznam exportů po entitách a záložkách entit.

 • Předměty

  • Sylabus předmětu

  • Studijní programy

  • Seznam Studentů

  • Rozvrh

  • Termíny

  • Rozvrhové akce

 • Katedry

  • Pracovnici

  • Vedené vš. kvalifikační práce

  • Předměty

  • Termíny

  • Počty studentů

 • Učitelé

  • Termíny

  • Předměty

  • Rozvrh

  • Vedené vš. kvalifikační práce

 • Studenti

  • Předměty

  • Rozvrh

  • Rozvrh celoročně

 • Zkouškové termíny

  • Zapsaní studenti

 • Rozvrhové akce

  • Základní údaje

  • Seznam studentů

 • Kvalifikační práce

  • Základní údaje

 • Předzápisové kroužky

  • Seznam studentů

  • Rozvrh kroužku

 • Místnosti

  • Základní údaje

  • Rozvrh místnosti

  • Rozvrh místnosti celoročně

 • Místnosti — celoročně

  • Rozvrh místnosti celoročně

Export mimo Prohlížení IS/STAG

Seznam dalších exportů a jejich umístění.

Učitel — Moje výuka
 • Export známek

  Rozvrh a předměty/Předměty učitele

  Program předmětu/Předměty učitele

 • Rozvrh

  Rozvrh a předměty/Prohlížení — učitel

 • Odevzdané Práce

  Odevzdávání prací/Studenti/Odevzdané Práce

 • Seznam termínů / předmětů / rozvrhových akcí

  Zadávání známek/Seznam termínů, předmětů a rozvrhových akcí

Student — Moje studium
 • Rozvrh

  Průběh studia/Prohlížení — student