Místnosti — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje vyhledat místnost podle položek Budova, Číslo Místnosti, Pracoviště kterému místnost náleží, Typ (Laboratoř, …), Společný fond (ano/ne), Kapacita, Platnosti Od-Do a lze filtrovat pouze podle Platných místností.

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Budova, Číslo nebo Pracoviště.

Pro pomoc při výběru údajů do filtru je k dispozici dohledávač u položky Budova.

U každé místnosti lze zobrazit následující údaje:

  • Základní údaje. 

  • Rozvrh. Rozvrh místnosti v tabulkovém nebo grafickém formátu. Proklikatelné údaje vedou na patřičné entity v prohlížení. Filtrovat lze dle Ak. roku a semestru.

  • Rozvrh místnosti celoročně. Lze si vybrat časový interval pro zobrazení rozvrhu. Pro pomoc při zadávání data je zde k dispozici kalendář. Datum se zadává ve formátu DD.MM.RRRR (např. 24.12.2007). Akce v místnosti jsou barevně odlišeny dle přítomné legendy.