Vyrovnávací paměť

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Některé webové služby používají vnitřní vyrovnávací paměť, aby šetřily vytížení databáze. Jimi vracená data tak nemusejí být zcela aktuální, ale mohou vracet data se zpožděním v řádech několika desítek minut. Týká se to především služeb, které vracejí data, která se svým charakterem téměř vůbec (či prakticky vůbec) nemění. Například tedy kalendář akademického roku, sylabus předmětů a podobně.