Kopírování st. plánů (SL0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář se používá k hromadnému kopírování vybraných studijních plánů včetně příslušných segmentů st.plánů, bloků a předmětů v jednotlivých blocích pro následující akademický rok.

Ovládání

V první horní řádce formuláře se zobrazuje studijní plán vybraný (a žlutě podbarvený) v bloku Studijní plány na první záložce a mezi jednotlivými plány je možné se při prohlížení ostatních záložek jednoduše přesouvat pomocí tlačítek nahoru a dolu na pravé straně této řádky.

V první záložce Studijní plány vybereme v prvním bloku podle zadaných výběrových kritérií Studijní program. K zvolenému studijnímu programu se v druhém bloku zobrazí příslušné Studijní plány jednotlivých oborů. Seznam jednotlivých studijních plánů lze dále omezit podle dalších kritérií.

Výběrové kriterium dovoluje zobrazit st. plány:

 • pro zvolený akademický rok, podle kterého se bude vytvářet kopie

 • poslední verze platných st. plánů

 • všechny st.plány

 • nové kopie

Studijní plány, které budeme chtít kopírovat vybereme buď jednotlivě označením položky Označit plán na pravé straně obrazovky nebo všechny po stisknutí tlačítka Označit nezkopírované. Po vyplnění akademického roku v pravém dolním rohu, pro který se má kopie vytvořit a po stisknutí tlačítka Kopírování proběhne nejprve kontrola předmětů. Všechny předměty použité v blocích st.plánu musí mít variantu pro rok odpovídající akademickému roku vytvářené kopie st. plánu. Pokud tomu tak není a existuje pro příslušný akademický rok varianta předmětu nahrazujícího, vloží se do odpovídajícího bloku tento předmět. Nenajde-li se ani správná varianta nahrazujícího předmětu, vypíše se chybějící předmět na záložce Nezkopírované předměty a st.plán se zkopíruje bez těchto předmětů. Při kopírování se kontroluje, zda kopie segmentů vložených do studijního plánu již neexistují. Segment musí mít stejnou zkratku jako původní a rok platnosti odpovídající akademickému roku kopie. Pokud takový existuje, nevytváří se další kopie, ale vloží se do plánu odpovidající segment, vytvořený např. při kopírování jiného plánu.

V záložkách Segmenty, Bloky - předměty, Povinné v 1. sem. lze prohlížet podrobnější záznamy o vybraných studijních plánech. Zde nelze žádné záznamy vytvářet. Upravit studijní plán můžeme ve formuláři Studijní plány (SL0010).

Poznámky

Kontroly:

Doporučený semestr u předmětu by měl odpovídat semestru, ve kterém je předmět vyučován. Pokud u předmětu není uveden žádný semestr, musí být položka doporsem prázdná. Nevyplněná může zůstat také v případě, že předmět je vyučován v obou semestrech. Naopak nesmí být prázdná v případě, že u předmětu je uveden jen jeden semestr, pak musí odpovídat tomuto semestru. Na špatné zadání této položky upozorní řádka s červenými písmeny u příslušného st. plánu, bloku a předmětu v bloku. Řádka podbarvená světle červeně upozorňuje, že do přislušného bloku st. plánu nebyly zkopírovány všechny předměty z plánu předchozího. Seznam těchto předmětů je na záložce Nezkopírované předměty.

Pokud předmět zařazený v bloku není akreditován zobrazí se řadka s tímto předmětem a blok, v němž je uveden, modře.

Kontroly na úrovni DB triggerů
 • DB trigger TR_BLOK_BRIU na tabulce BLOKY hlídá konzistenci roků studijního plánu a segmentu studijního plánu vázaných záznamů.

 • DB trigger TR_BLPR_BRIU na tabulce BLOKY_PREDM hlídá konzistenci roků studijního plánu a segmentu studijního plánu a také doporučený semestr a semestr výuky předmětu vázaných záznamů.

 • DB trigger TR_POSE_BRIU na tabulce PORADI_SEGMENTU hlídá konzistenci roků studijního plánu a segmentu studijního plánu vázaných záznamů.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Správa stud. plánů

 • Tajemník fakulty