Ročníkové zápisy (ES0210)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje přiřadit uchazečům a studentům termíny zápisu do studia.

Ovládání

Na úvodní záložce Ročníkové zápisy založte plánované termíny zápisů uchazečů. Na záložce Uchazeči zadejte ve spodním bloku dotaz na uchazeče, kterým chcete přiřadit aktuální termín. Zaškrtněte uchazeče, kterým chcete termín přiřadit a klikněte na tlačítko Zařadit označené uchazeče. Uchazeči se poté přesunou do horního bloku. Pokud chcete uchazeče z termínu vyřadit, zaškrtněte je v seznamu uchazečů přiřazených na termín v horním bloku a klikněte na tlačítko Vyřadit označené uchazeče. Analogický postup se použije na záložce Studenti. Uchazeče i studenty lze přiřazovat na stejný termín zápisu.

Poznámky

Údaje o termínu zápisu jsou součástí výstupu hromadné korespondence

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty