Kontroly studia - sestava (G_ST_KON)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava slouží k celkovému přehledu studentem absolvovaných předmětů a tím k přehledu splnění studijního plánu, případně jedné či více specializací studijního plánu. Je možno doplnit i studentův podpis.

Sestava slouží studijní referentce ke kontrole při odevzdání indexu. Podpisem student vyjadřuje souhlas s vytištěnými údaji. Podepsaný dokument se zakládá do desek studenta.

Sestava zobrazuje:

  • kolik má student splnit kreditů a kolik mu zbývá ještě splnit. Nesplněné kredity jsou zvýrazněny.

  • jednotlivé bloky předmětů, kolik kreditů má student z nich splnit a kolik již splnil. Nesplněné kredity jsou zvýrazněny.

  • seznam studentem absolvovaných předmětů, u každého předmětu informace, z jakého bloku je a případně, jakého předmětu z bloku je předchůdcem. Pokud se předmět nachází ve více než jednom bloku, zobrazí se u předmětu upozornění.

  • kolik zbývá zápisových propustek. Je zvýrazněno, pokud student překračuje zápisové poukázky.

  • pokud má student studijní plán se specializacemi, zobrazí se jen splněná specializace, pokud nesplnil žádnou, zobrazí se ta/ty specializace, kde chybí nejméně kreditů do splnění.

Ovládání

Pomocí parametru Tisknout souhlas lze potlačit kolonku na tisk souhlasu s vytištěnými údaji a podpis studenta.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka