Typy komentářů (SY0340)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k definování typů komentářů

Ovládání

Do indexu studenta lze vložit i tzv. komentář. Komentáře v indexu studenta mohou být různého typu. U typu komentáře se definuje, kdo jej může do indexu studenta vložit (zda student, učitel, stud. referentka nebo tajemník fakulty). Dále lze u typu komentáře určit, zda jej smí vidět i vyučující (případně, že jej smí vidět jen vyučující určitých předmětů). U typu komentáře lze pak dále nastavit, zda je povinné, volitelné nebo zakázané k němu vkládajícím přiložit i nějaký text a stejným způsobem lze stanovit i požadavek na platnost od a platnost do vkládaného komentáře.

Samotný komentář pak může vyučující vložit buďto jednotlivě každému studentovi skrze aplikaci pro udělování hodnocení nebo i hromadně skrze nový portlet v Moje výuka/Komentáře v indexu. Student může případné vlastní komentáře (pokud je nějaký takovýto typ komentáře definován) vkládat skrze svůj el. index studenta. Studijní referentka a tajemník fakulty mohou také prohlížet a vkládat komentáře do indexu studenta ve formuláři Evidenční karta studenta (ES0010).

Student si komentáře ve svém indexu může prohlížet v el. indexu v Moje výuka/Průběh studia/Plnění předmětů. Vyučující si mohou prohlížet komentáře studentů jednak skrze Moje výuka/Zadávání známek a Moje výuka/Komentáře v indexu, ale také skrze Prohlížení/Předměty/Studenti , Prohlížení/Rozvrhové akce/Studenti a Prohlížení/Termíny/Studenti. V těchto třech místech v aplikaci Prohlížení si vyučující může seznam studentů filtrovat dle platnosti nebo neplatnosti konkrétního typu komentáře u studenta.

Přístup

  • Administrátor