Seskupení oborů se stejnými testy (PJ0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Některé z oborů (zpravidla stejné fakulty) mají společné termíny přijímacích zkoušek se stejnými předměty. Protože standardní chování, kdy se vícenásobné přihlášky jednoho uchazeče uchovávají naprosto odděleně včetně výsledků zkoušky a zápisů na termín, je v tomto případě nevyhovující, je umožněno tzv. seskupení oborů se stejnými testy.

To nám při založení studenta s oborem, který je ve skupině s jiným oborem umožní, že se nám automaticky zkopírují údaje o výsledcích testů a o termínu. Pokud potom provedete změnu u jednoho z těchto záznamů, automaticky se provede i u druhého záznamu. Systém nám také umožní zvát studenta, v rámci všech jeho seskupených oborů, jen na jeden termín, posílat mu jen jeden zvací dopis a jedno rozhodnutí.

Ovládání

Blok Skupiny oborů obsahuje definované skupiny oborů dle zadaného kritéria výběru. Můžeme vybírat buď skupiny z letošního roku nebo všechny skupiny. V bloku je možné skupiny přidávat, upravovat a mazat.

Druhý blok Obor studia - kombinace obsahuje všechny obory, které jsou do skupiny zařazeny. Je zde možné vkládat a mazat záznamy. Měnit lze pouze označení oboru.

V dalším zpracování jsou systémem automaticky udržovány stejné výsledky přijímacích zkoušek na všech uchazečových přihláškách na seskupené obory. Zároveň je udržováno i přidělení na termín.

Poznámky

Pokud jsou v době definice skupiny již v systému zapsány výsledky přijímacích zkoušek, k jejich automatickému rozkopírování na všechny přihlášky seskupených oborů nedojde!

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Tajemník fakulty