Výpis studentů podle průměru (stipendia, …) (Z_STIPE)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam studentů s ročními průměry a kredity získanými v daném roce nebo celkovými průměry a celkově získanými kredity

Ovládání

Sestavu lze použít k nejrůznějším účelům, primárně se používá pro systém přidělování stipendií.

Nastavením parametru Typ počítaného průměru lze určit, zda se zobrazí roční průměr a roční dosažené kredity nebo celkový průměr a dosažené kredity do zadaného roku včetně. Nastavením parametru Započítat uznané kredity? lze určit, zda do počtu kreditů započítávat i kredity za uznané předměty.

Výběr lze omezit nastavením intervalu pro průměr a intervalu pro počet získaných kreditů.

Řazení lze nastavit abecední, dle průměru nebo dle počtu získaných kreditů.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka