Vypisování termínů — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží vyučujícím a uživatelům s rolí Katedra k vypisování termínů zkoušek a zápočtů. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Zadávání známek. Aplikaci tvoří pět portletů.

Rozložení portletů aplikace Vypisování termínů na portálové stránce

Obrázek 176. Rozložení portletů aplikace Vypisování termínů na portálové stránce. 

 • Portlet Informace o učiteli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Podrobnosti naleznete v kapitole Vyučující v IS/STAG.

 • Portlet Vypsání termínu zkoušky, zápočtu: má několik funkcí a spolupracuje těsně s portletem Filtr termínů:

  • Umožňuje zadat nový samostatný termín

  • Umožňuje přidat nový předmět do již existující skupiny termínu

  • Umožňuje přidat k termínu další skupinu předmětů

  • Umožňuje změnit nastavení termínů

  • Umožňuje kopírování samostatného i skupinového termínu

 • Portlet E-mail studentům na termínu: umožňuje odeslat hromadně e-mailovou zprávu všem studentům na samostatném nebo skupinovém termínu. Spolupracuje těsně s portletem Filtr termínů.

 • Portlet Filtr termínů: zobrazuje přehled zkouškových termínů a dává uživateli u každého zobrazeného termínu formou odkazů a ikon možnost manipulace s termínem. Zobrazuje v přehledu všechny důležité údaje termínů a počet aktuálně přihlášených studentů. Umožňuje nastavit filtr zobrazení seznamu termínů. Jsou-li ikony operací nabízených pro jednotlivé termíny nepřístupné (neaktivní, šedé), nemá přihlášený uživatel z nějakých důvodů právo dané operace provádět.

 • Portlet Studenti na termínu: zobrazuje seznam studentů na samostatném i skupinovém termínu, umožňuje stažení tohoto seznamu ve formátu CSV (např. pro MS Excel). Je třeba si ale uvědomit, že např. na ZČU se mohou studenti na termín přihlašovat až do jeho začátku a odhlásit nejdéle 24 hodin před začátkem, pak seznam pořízený před začátkem termínu nemusí být aktuální.