DIPLOM

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Parametry sestavy

Parametr DIPLOM_KDE_CISLO_DIPLOMU. Číslo diplomu je umístěno na diplomu podle volby uživatele - levý horní roh, vlevo nahoře nebo vpravo nahoře. Volba vlevo nahoře znamená cca 5 cm od horního okraje. Podobně pro volbu vpravo nahoře. Pokud parametr není zadán, tiskne se číslo diplomu vlevo nahoře.

Parametr DIPLOM_KDE_VETA_O_STEJNOPISU. Věta o souhlasu stejnopisu s prvopisem je umístěna na diplomu podle volby uživatele - levý horní roh nebo pravý horní roh. Pokud parametr není zadán, tiskne se věta v levém horním rohu.

Doplňující poznámky

Český název studijního programu se bere z položky pro diplom, pokud tato položka není vyplněna, pak ze státního číselníku CIS_STUD_PGM, pokud v číselníku tento studijní program chybí, bere se název uvedený u studijního programu.

Český název oboru se bere z položky pro diplom, pokud položka není vyplněna, pak ze státního číselníku CIS_AKVO, pokud v číselníku tento obor chybí, bere se název uvedený u oboru.

Pokud zvolíte v parametrech "Jde o stejnopis?" = "Ano", systém počítá s tím, že vydává stejnopis (duplikát) a podle vzoru (proti kterému žádná škola nepodala námitky) prezentovaného prorektorům pro studium škol používajících IS/STAG na jejich setkání dne 26.6.2012 v Pardubicích, se zobrazí:

  • pod textem od levého spodního rohu k pravému hornímu rohu šedý nápis "STEJNOPIS".

  • vlevo nahoře nápis "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem"

  • vpravo dole pod podpis děkana údaj o aktuálním rektorovi (jméno včetně titulů a funkce) a aktuální datum

Na dokumentu zůstávají původní jména rektora a děkana a i datum a místo vytištění.

Položka Pohlaví, která se přebírala dříve z tabulky Osoby, se nově bere z tabulky Absolvent. Položku Pohlaví z tabulky Absolvent je možno editovat ve formuláři Diplomy a vysvědčení (AN0040). Využití například pro případy, kdy si student pro další studium změní pohlaví, ale je potřeba, aby se mu stejnopis předchozích studií tiskl tak, jak byl původně vytištěn.

>

Parametry šablony

Šablona podporuje zadání následujících parametrů v administračním rozhraní modulu nových reportů:

Přístup

Administrátor, Prorektor, Studijní referentka, Speciální referentka, Zahraniční referentka, Tajemník fakulty, Katedra.