Kvalifikační práce — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace umožňuje studentovi zadat podklady a po schválení zadání doplňovat informace o jeho kvalifikační práci v rámci studia. Dále portlet obsahuje mechanizmus na odevzdávání prací v elektronické podobě a přístup k posudkům oponenta a vedoucího. Pro přihlášeného studenta je přístupná na záložce Moje studium, na podstránce Kvalifikační práce. Aplikaci tvoří dvojice portletů.

Rozložení portletů na portálové stránce Kvalifikační práce

Obrázek 125. Rozložení portletů na portálové stránce Kvalifikační práce.