Zkouškové termíny — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje vyhledat zkouškový termín podle položek Pracoviště, Předmět, Místnost, Semestr, Datum a lze vyfiltrovat jen Opravné termíny.

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Pracoviště, Předmět, Místnost nebo Datum.

Pro pomoc při výběru údajů do filtru je k dispozici dohledávač u položek Pracoviště a Předmět. Při vyplnění Pracoviště se při použití dohledávače u Předmětu zužuje výběr dle Pracoviště. Obráceně to neplatí. Po vybrání položky v Předmětu se automaticky doplní i údaje do Pracoviště.

Pro výběr data je přítomna nápověda ve formě kalendáře, kde kliknutím lze vybrat patřičný den.

U každé zkoušky lze zobrazit následující údaje:

  • Základní údaje. Proklikatelné údaje jsou Předmět, Místnost a Vyučující, které vedou na patřičné entity.

  • Zapsaní studenti. Seznam zapsaných studentů na danou zkoušku. Proklikatelný údaj je Příjmení.