Zápis o státní záv. zkoušce - výstup do TEXu (Z_ZZ_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava slouží k vytvoření zdrojového souboru v TeXu pro tisk zápisu o státní závěrečné zkoušce. Je určena k vytištění údajů pro potřeby zkušební komise před jejím zasedáním. Podobně jako dříve sekretářka katedry či studijní referentka připravila blanket tohoto dokumentu na psacím stroji. Stejně jako kdysi se počítá se s tím, že komise do tohoto blanketu vepíše průběhy jednotlivých státnic a obhajoby a jejich hodnocení, podepíší se zde členové komise a blanket se založí do studentových desek. Sestava umí vytisknout některé údaje i po jejich vyplnění v IS/STAG, ale není k tomu primárně určená, proto nemusí vytisknout vše.

Ovládání

Jak přepnout TeXovskou sestavu na novou portálovou verzi sestavy: doplněním písmena Z k již existujícímu řetězci písmen v parametru STAGU NOVE_TISKY.

Vybírají se pouze studenti převedení mezi absolventy (viz. Převod studentů do modulu Absolvent. (AN0080)). Pokud je zadána katedra, vybírají se navíc pouze studenti, kteří mají kvalifikační práci (DP, BP …) vypsanou na dané katedře. Kromě toho musí mít student u práce uvedeno Tiskout=Ano.

Evidenční číslo se nyní nezobrazuje, pokud je číslo vysvědčení prázdné. Evidenční číslo může např. vypadat takto A-842/98, kde 842 je číslo vysvědčení.

Maximální počty parametrů v sestavě, při nichž je garantován bezproblémový chod sestavy (tzn. nedojde k rozhození sestavy):

Parametr Maximální počet

obor

3

aprobace

6

tema

3

vedouci

3,3 - tři skupiny po třech pro každou závěrečnou práci

skolitel

3,3

oponent

3,3

konzultant

3,5

predm

10

volpredm

4

clzk

25 - jedna státní komise

tNclzk

15 - N = 3, tři komise obhajoby

pNclzk

15 - N = 10, deset předmětových komisí

Poznámky

Pro tisk zápisu o státní závěrečné zkoušce jednotlivě je možné využít formulář Zápis o závěr. zkoušce (AN0010)

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka

  • Zapisovatel státnic