Parametry STAGu (SY0180)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Nastavování parametrů STAGu

Ovládání

Parametry slouží k nastavení požadovaného chování IS/STAG. Parametry jsou rozděleny do několika oblastí podle toho, kterou část systému jejich nastavení ovlivňuje. Popis parametrů lze najít na Seznam parametrů IS/STAG. Nejnižší úroveň definuje do jaké hloubky přes hierarchii pracovišť je možno zadávat hodnoty (úroveň UNIVERZITA, FAKULTA, KATEDRA). Pro daného uživatele je vyhledávána hodnota parametru směrem od nejnižší úrovně k nejvyšší, tj. např. parametr na úrovni fakulty (pokud je definován) má přednost před parametrem na úrovni univerzity. Parametr na úrovni univerzity se definuje pro pracoviště REK, které je v hierarchii čiselníku pracovišť kořenem. Typ parametru určuje datový typ parametru. Kromě toho může být pro parametr definováno, jakých hodnot může nabývat. V bloku Nastavení parametrů zadáváme globální hodnoty daného parametru k příslušným pracovištím.

Roční parametry

Existuje také několik parametrů, jejichž hodnotu lze definovat odlišně pro jednotlivé akademické roky. Není-li pro zadaný rok hodnota nastavená, bere se globální (bez ohledu na rok) hodnota nastavená pro toto pracoviště. Při vyhledávání má tedy přednost globální hodnota definovaná pro konkrétní pracoviště před roční hodnotou nastavenou pro nadřazené pracoviště, jinými slovy, pracoviště má přednost před rokem.

Pořadí vyhodnocování parametrů je tedy následující:

globální parametr

REK

6

globální parametr

fakulta

4

globální parametr

katedra

2

roční parametr

REK

5

roční parametr

fakulta

3

roční parametr

katedra

1

Příklad: Bude-li globální nastaveni pro KIV='A', pro hledaný rok 2004 nebude pro KIV nastaveno a zároveň bude pro hledaný rok 2004 nastaveno pro FAV='N', bude výsledek pro parametr XXX a uzivatele KIV: pg_parametry.cti_retezec_rok_oc('XXX','2004')='A'

Závěrečná doporučení
  • v případě požadavku na nějaké chování systému prohlédnout parametry (dané oblasti) a zjistit, nelze-li požadovanou funkčnost získat nastavením parametrů

  • na začátku akademického roku zkontrolovat a nastavit Časová omezení

  • na začátku přij. řízení zkontrolovat a nastavit odpovídající parametry

  • na začátku předzápisu zkontrolovat a nastavit odpovídající parametry

  • na začátku …

Přístup

  • Administrátor