Katedry — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje vyhledat katedru podle položek filtru Katedra, Nadřazené pracoviště a Čísla pracoviště.

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Katedra nebo Číslo pracoviště.

Pro pomoc při výběru údajů do filtru je k dispozici dohledávač u položky Katedra.

U každé katedry lze zobrazit následující údaje:

  • Základní údaje. Jak už název napovídá, jsou zde uvedeny základní údaje o katedře. Proklikatelný údaj Vedoucí vede na entitu Učitel.

  • Pracovníci. Seznam všech učitelů dané katedry. Každý Učitel je proklikatelný a odkaz vede na entitu Učitel. Lze filtrovat podle platných učitelů.

  • Vedené Vš. kvalifikační práce. Seznam prací, které byly na katedře vypsané. Lze filtrovat dle roku. Proklikatelné údaje jsou Název práce a Os.číslo. Tyto údaje vedou na entity Kvalifikační práce a Student.

  • Předměty. Vyučované předměty na vybrané katedře. Filtrovat lze opět dle Roku a dle Semestru. Proklikatelné jsou údaje Název předmětu a Studenti, jejichž odkazy vedou na entity Předmět a Student.

  • Termíny zkoušek. Detailní informace, kde jsou uvedeny k předmětům vyučující, místnosti a studenti, kteří jsou na zkoušce předmětu zapsáni. Proklikatelné položky jsou Detail — vede na entitu Termín—Základní údaje, Předmět — vede na entitu Předmět, Místnost — vede na entitu Místnost a Obs/max, která vede na entitu Termín-Zapsaní studenti.

  • Počty studentů. Statistický pohled na studenty, kteří mají zapsaný daný předmět. Zobrazuje, z kterých fakult jsou studenti, dále kolik z nich je žen a kolik je prezenčně studujících.