Kontroly

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Dostupné kontroly

  • Součet A kreditů za semestr nesmí být větší než 30.

  • Součet kreditů v B bloku je menší než minimum kreditů, které student musí za blok získat.

  • Počet předmětů v B bloku je menší než minimum předmětů, které student musí za blok absolvovat.

  • B bloky, kde součet kreditů předmětů bloku se rovná minimu kreditů (blok je de-facto povinný celý, jedná se o falešný A blok).

  • Kontrola správného pořadí podmiňujících A předmětů (musí se vyskytovat v plánu dříve nebo ve stejném semestru jako daný předmět).