Grafický předzápis — Princip předzápisu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Předzápis slouží k zapsání předmětů studia na následující akademický rok. Výuka předmětů probíhá v rámci rozvrhových akcí předmětu (dále jen RA) — přednášek, cvičení a seminářů. Student si tedy zapisuje předmět volbou a zápisem těchto konkrétních RA a tím v podstatě vytváří svůj rozvrh.

Přežít předzápis — základní návod ke grafickému předzápisu

Obrázek 96. Přežít předzápis — základní návod ke grafickému předzápisu. 

Podrobnější informace

Speciální formou předzápisu je tzv. Kroužkový předzápis, kdy si student volí již připravenou sadu předmětů.