Kontroly studia (KO0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulářem KO0010 je možné nadefinovat vzorce pro různé kontroly studia.

Ovládání

Při zadávání nové kontroly je třeba vyplnit všechny položky v bloku Kontroly studia i položky na záložkách Výrok, Odůvodnění, Poučení, Vzorec, které studenty kontrolovat a Vzorec, co musí student splnit, aby nebyl vybrán.

Zaškrtávátko Kontrola pro postup nastavuje kontrolu, zda student může být zapsán do dalšího ročníku studia. Používá pro označení kontrol, které musí student splňovat, aby mu bylo umožněno provést tzv. "samozápis" do dalšího ročníku, pokud je tato možnost "samozápisu" do studia studentům povolena. Registrace studentem do dalšího ročníku studia se případně povoluje parametrem ZSDR_SAMOZAPIS_DO_ROC_POVOLEN.

Zaškrtávátko Kontrola pro státnice nastavuje kontrolu, zda student splnil všechny podmínky studia pro obhajobu a státnice. Toto zaškrtávátko je zatím bez funkčnosti.

Pro oba typy vzorců jsou na odpovídajících záložkách uvedeny jednotlivé atributy, typické hodnoty a rozsah možných hodnot, pomocí kterých můžeme kontrolní vzorce sestavit. U vybraného atributu klikneme na příslušné tlačítko a atribut včetně typické hodnoty se vloží do sestavovaného vzorce. Vzorec pak můžeme upravit podle potřeby. U každého atributu je uveden podrobný popis, co se bude v případě jeho použití kontrolovat. Atributy, které nevrací číslo nebo hodnotu v apostrofech (např. PREDMET_AB_NEUSP_NEZAPSANY_ZKR) je třeba ve vzorci dát do apostrofů!

Výsledek kontroly sestavené z obou vzorců se zobrazí na záložce Výstup po stisknutí tlačítka Proveď kontrolu.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Speciální studijní referentka

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka