Podklad VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Dokument tisknutý typicky studentem z portálu v okamžiku práce na vytvoření či schválení podkladu VŠKP.

Automatické generování reportu v okamžiku převodu VŠKP ve formuláři AN0030

Informace pro administrátory: Na základě požadavku (RT 369738) byla vytvořena následující funkcionalita: V okamžiku, kdy je definitivně domluveno zadání VŠKP a dochází tedy k převodu podkladu VŠKP na zadání VŠKP ve formuláři AN0030 (tlačítko "Kopírovat data z Podkladu pro zadání VŠKP"), může IS/STAG vygenerovat speciální dokument "podklad VŠKP + protokol akcí" (PDF dokument sestává z klasického podkladu VŠKP následovaného PDF verzí protokolu akcí provedených v rámci schvalování podkladu) a tento dokument vložit do studentova spisu ve spisové službě.

Chcete-li tuto funkcionalitu aktivovat a nakonfigurovat, proveďte prosím následující postup:

  • Konfigurace parametrů volání reportu .  V sekci uživatelské nastavení v modulu reportů (přepnuti na roli administrátora) musíte nakonfigurovat uživatelské nastavení pro datový výstup "/reports/vskp/temata_vskp_podklady/podklad_i_protokol" (respektive lze jej vyhledat i zadáním části názvu "Témata VŠKP - podklady pro zadání VŠKP + protokol akcí") s tím, že tam vložíte nový řádek záznamu. Řádek vložte, pojmenujte si jej například "podklad_protokol". Následně je PODSTATNÉ, abyste do parametrů "Role" a "Fakulta" nenastavili nic, tedy nechte je prázdné! Existencí záznamu s takto nevyplněnými parametry se totiž celá funkcionalita zapíná. Nastavte i typ výstupu (Report), vyberte šablonu (měla by být jediná na výběr) a datový typ výstupu (PDF).

    Report je následně volán s parametrem "kppoIdno" pro příslušnou práci (ten tedy nechte beze změn) a věnujte se ostatním položkám, na které chcete mít vliv - typicky tedy nastavte vše týkající se přenosu dokumentu do spisové služby (zda jej chcete přenést, zda i binární obraz, jaký způsob odeslání a tak dále). Pozor, NENASTAVUJTE "Vyžadovat potvrzení před dokončením" (to by při práci mimo GUI zcela na pozadí bylo k ničemu). Chcete-li nechat dokument pečetit a podobně, nastavte příslušné parametry taktéž (máte-li v produkci modul QSign od firmy Marbes případně napojený na HSM modul RemSig CESNETu).

  • Platnost typu dokumentu .  Chcete-li, aby byl výstup do spisové služby, tak ve formuláři SS0010 (Spisová služba - nastavení) najít typ dokumentu "Tisk podkladu pro zadání VŠKP" a nastavit mu platnost na "A".

  • Parametr SPIS_BINARNI_PRILOHY .  tento parametr říká IS/STAGu, že propojení se spisovou službou podporuje přenos binárních souborů (konkrétně PDF příloh k písemnostem). Pokud parametr není zapnutý, nebude přenos PDF do spisové služby k dispozici.

Ukázkové uživatelské nastavení reportu

Obrázek 798. Ukázkové uživatelské nastavení reportu.