Tento web je určen pro zájemce o nasazení IS/STAG a pro jeho stávající klienty a uživatele.

IS/STAG je informační systém studijní agendy vysoké školy, univerzity nebo vyšší odborné školy. Systém vznikl a je vyvíjen Centrem informatizace a výpočetní techniky - Střediskem informačních systémů na Západočeské univerzitě v Plzni.

Setkání administrátorů IS/STAG ve Švýcarsku (Českém)

Setkání administrátorů IS/STAG ve Švýcarsku (Českém)

Poslední aktualizace: 31.05.2018

Letošní seminář proběhl 2. - 4. května 2018 (středa - pátek) v hotelu JEF v Doubici. Prezentace jsou k dispozici zde.

 
Zájemci o nasazení IS/STAG
zde naleznou podrobný popis,
možnosti a podmínky nasazení.
 
Zde naši zákazníci naleznou
stránky uživatelské podpory,
aktuality a doplňující informace.
Administrátoři zde naleznou
aktualizace a opravy, návody
a stažitelné balíky modulů.
 
Zde je umístěna dokumentace
ke všem aplikacím, modulům
a rozhraním balíku IS/STAG.
Do Helpcentra vedou veškeré
odkazy kontextových nápověd
webových aplikací IS/STAG.
Stávající klienti, administrátoři
a vývojáři mají po přihlášení
přístup k dalšímu obsahu.


Ing. Petr Jiroušek
vedoucí oddělení

+420 377 632 721
stag@service.zcu.cz
http://is-stag.zcu.cz

CIV, ZČU
Univerzitní 20
30614, Plzeň