Diplomy, vysvědčení - výstup do TEXu (Z_VD_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava slouží k vytvoření zdrojového souboru v TeXu pro tisk vysvědčení nebo diplomu.

Ovládání

V položce Název cíle je možno si nastavit cestu a název souboru, kam chcete soubor uložit, standardně je přednastaveno d:\temp\diplomy.tex. Je nutné uvést celou cestu, délku názvu souboru doporučujeme max. 8 znaků, přípona souboru musí být tex.

V položce Tisknout si můžete vybrat, zda chcete tisknout Diplom či Vysvědčení.

Tisk státnicových předmětů

Vybírají se všechny předměty, pro jejichž způsob ukončení (doména TYP_ZK_NEW) je vyplněna pomocná hodnota na T. Tisknou se pouze předměty, které jsou zapsané v posledním akademickém roce a vykonané v předchozích akademických rocích.

Na vysvědčení absolventa doktorského studijního programu se zobrazují jen předměty typu Pzk. Předmět typu Sdz se uplatní ve větě Státní doktorskou zkoušku vykonal dne….

Pořadí předmětů pro tisk lze nadefinovat ve formuláři Pořadí státnic (AN0130). Pokud není pořadí nadefinováno, tisknou se státnicové předměty v abecedním pořadí, v případě kombinace oborů se tisknou předměty navíc ještě podle pořadí oborů v kombinaci.

Po vytvoření zdrojového souboru se automaticky spustí prohlížeč TEXu, ve kterém vidíte všechny vygenerované stránky tak, jak budou vytištěny. Pokud chcete, můžete provést i vlastní tisk. V případě, že Vámi zadaná kritéria nevybrala žádné studenty a vygenerovaný soubor je prázdný, je to oznámeno hláškou na obrazovce a prohlížeč TEXu se nespustí.

Jméno a příjmení školitele je možno tisknout v 1. nebo 2. pádě. 2.pád jména a příjmení školitele se nastavuje ve formuláři OS0010. Pokud není 2.pád nastaven, tiskne se 1.pád.

Student musí mít u práce uvedeno Tiskout=Ano.

Český název studijního programu se bere z položky pro diplom, pokud tato položka není vyplněna, pak ze státního číselníku CIS_STUD_PGM, pokud v číselníku tento studijní program chybí, bere se název uvedený u studijního programu.

Český název oboru se bere z položky pro diplom, pokud položka není vyplněna, pak ze státního číselníku CIS_AKVO, pokud v číselníku tento obor chybí, bere se název uvedený u oboru.

Přednastavení parametru Tisk titulu lze měnit pomocí parametru DP_TISK_TIT_PRO_DIPLOM.

Maximální počty parametrů v sestavě, při nichž je garantován bezproblémový chod sestavy (tzn. nedojde k rozhození sestavy):

Parametr Maximální počet

obor

5

aprobace

5

tema

3

predm

20

volpredm

4

vedouci

3, 3 - tři skupiny po třech pro každou závěrečnou práci

Předpoklady pro správný tisk duplikátů diplomů:

  • musí být pro tento účel upravena šablona DipVysXXX.tex, kde je TeXový zdroj dokumentu

  • musí být instalovány pomocné soubory pro zobrazení vodotisku. Pro zobrazení a tisk dokumentů v TeXu se používá prohlížeč DVIWIN, který též umožňuje prohlížet obrázky různých formátů vložené do TeXových výstupů, a právě obrázek je použit pro zobrazení "vodotisku" s textem STEJNOPIS umístěným diagonálně přes celý diplom. K tomu, aby prohlížeč DVIWIN vodotisk správně zobrazil, potřebuje kromě samotného obrázku také grafický filtr pro daný grafický formát. Obrázek vodotisku je soubor STEJNOPIS.bmp a je součástí adresáře s aplikací IS/STAG (adresář a_stag2). Pro správné zobrazení tohoto obrázku tedy prohlížeč potřebuje grafický filtr bmpin32.flt, který musí být umístěn v adresáři se spustitelnými soubory, kde je též samotný prohlížeč. Oba uvedené soubory se instalují spuštěním kumulativní aktualizace StagPatch, která je taktéž součástí běžné distribuce a leží opět v adresáři s aplikací IS/STAG. Postačí tedy spustit utilitu orant\a_stag2\StagPatch.exe a všechny potřebné úkony pro správný tisk duplikátů diplomů se provedou

Pokud zvolíte v parametrech "Jde o stejnopis?" = "Ano", systém počítá s tím, že vydává stejnopis (duplikát) a podle vzoru (proti kterému žádná škola nepodala námitky) prezentovaného prorektorům pro studium škol používajících IS/STAG na jejich setkání dne 26.6.2012 v Pardubicích, se zobrazí:

  • pod textem od levého spodního rohu k pravému hornímu rohu šedý nápis "STEJNOPIS"

  • vlevo nahoře nápis "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem"

  • vpravo dole pod podpis děkana údaj o aktuálním rektorovi (jméno včetně titulů a funkce) a aktuální datum

Na dokumentu zůstávají původní jména rektora a děkana a i datum a místo vytištění.

Pokud se bude podepisovat jiná osoba, než je zde uvedená (jako rektor či děkan), měla by za svůj podpis uvést "v.r.".

Poznámky

Pro tisk vysvědčení a diplomu jednotlivě je možné využít formulář Diplomy a vysvědčení (AN0040)

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka